Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

2010-01-03 05:31:35

Tilbake til Arkiv

Sendt: 03.01.2010

CF_logo_nyhetsbrev_banner

Januar 2010

Nytt år - nye muligheter!

Nyhetsbrev januar 2010

1.      Godt nyttår til alle våre lesere. Et år som ifølge pressen kan bli et meget godt år for de fleste. De tunge økonomiske skyene har lettet noe. Det er ikke derved sagt at ikke enkeltmenneskene kan få sine problemer, men forhåpentligvis er solidaritet og medmenneskelighet ord som kan få stor betydning for oss alle.

2.      Det er med sorg vi registrerer at Dag Skyberg har gått bort i en alder av 82 år. Han var foreningens stifter, æresmedlem og den første barnelegen som tok tak i CF. Minneord vil følge i neste nummer av CF-bladet.

3.      Vinter-Eidene.  Høst-Eidene ble avlyst p.g.a. svineinfluensaen, nå håper vi sannelig ikke at Vinter-Eidene blir avlyst fordi kulda tar oss. Det blir kombinert Vinter-Eidene og regionalt årsmøte i NFCF Sør-Øst 29. – 31.1.2010. Les detaljene her, men husk å melde deg før 11. januar!

4.      Vinterhelg for de unge! Er du i alderen 15 til 25 er du invitert til Lillehammer helgen 4. til 7. Mars. Temaet er trening og aktivitet som del av behandling og mestring. Siste frist for påmelding er 24. januar, det er plass til 20 deltakere og her gjelder det ”først til mølla”. Detaljer legges ut på cfnorge.no i løpet av de første dagene.

5.      ”Hygieneråd ved møter og kurs” er en ny veileder som nå legges på nettstedet vårt. Hygieneråd har man hatt hele tiden, men det er godt å få det systematisert og utdypet. Følg med, les og lær!

6.      CF-registeret – har du hørt begrepet før? Mens vi venter på et register som samkjører den kunnskapen som er der ute, tar vi med et innlegg fra The New York Times om hvordan amerikanerne bruker sitt register. Bli klok her.

7.      ”Bedre samordning av tjenester for barn og unge” er et forslag på hvordan man bedre kan samordne tjenester for barn og unge ble overlevert regjeringen i begynnelsen av desember. Utredningen skal nå ut på høring, og FFO vil følge opp saken med egen høringsuttalelse. Du leser mer om utredningen her.

8.      Hvordan kan ungdomsorganisasjonene legge bedre til rette for aktiv deltakelse for funksjonshemmet ungdom? Dette spørsmålet griper Unge funksjonshemmede fatt i. Gå til www.inkluderingsveileder.no og bli informert.

 

Neste nyhetsbrev i månedsskiftet januar/februar, men følg med på www.cfnorge.no for hva som skjer fortløpende.

 

CF-redaksjonen , cf-red@online.no
Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen