Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF Ekstra nyhetsbrev: Transport til årsmøtet i Svolvær

Tilbake til Arkiv

Sendt: 12.03.2010

CF_logo_nyhetsbrev_banner

Ekstra nyhetsbrev mars 2010 

Transport til årsmøtet i Svolvær

I forbindelse med årsmøtet i Svolvær 16.-18 april, har vi en viktig transportnyhet:


Flyavgangene fra Svolvær den 18.april fullbooket. Widerøe vil imidlertid sette opp en

ekstra flyavgang fra Svolvær til Bodø den 18.04 kl. 14.05. 

Se mer om årsmøtet, og hvilke dokumenter du må ha for å få dekket reisen av NAV. Teksten nedenfor finner du i "Invitasjon og program" på siden om årsmøtet.

Personer med rett til reisedekning i hh til Syketransportforskriften:

Kursdagen 17/4-10 er opplæringstiltak i regi av spesialisthelsetjenesten. Personer med CF samt foresatte til de under 18 år, må få henvisning fra egen lege som sendes overlege Ketil Mevold (barn) og overlege Anne Reigstad (voksne), Nordlandssykehuset, Bodø. Kopi av henvisning og innkalling til kursdag sendes reisekontoret (Tlf.05515) for billettbestilling i henhold til Syketransportforskriftens § 3. Deltakelse vil bli attestert av lege.

Personer uten rett til reisedekning i hh til Syketransportforskriften:
Hovedstyret, regionledere, likemenn, ungdomsråd, fagråd, redaksjons-komite og foredragsholdere sender reiseregning til NFCF sentralt.

Medlemmer av NFCF som ikke tilhører ovennevnte grupper kan søke NFCF sentralt om dekning av reise og opphold. Dise kan ikke påregne full kostnadsdekning.

Påmelding og spørsmål om årsmøtet
Frist for påmelding til årsmøtet er lørdag 13. mars 2010. Påmelding og spørsmål kan man stille til Knut Roar Johansen på trine.nordheim@lofotkraft.net 

 

 

CF-redaksjonen og www.nfcf.no

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen