Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF Nyhetsbrev mars 2010

Tilbake til Arkiv

Sendt: 04.03.2010

nbtopp
NFCF nyhetsbrev mars 2010

Dagene er blitt lenger og snødybden minker. Det er håp om vår!

 

NFCF
NFCF har ny postadresse: NFCF, c/o FFO, Mariboesgate 13, 0183 OSLO. FFO og Rettighetssenteret har også flyttet, til samme adresse, men da må det stå FFO, ikke NFCF, på konvolutten.

 

Har du bivirkninger av dine medisiner? Fra 1. mars 2010 kan du som pasient selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett.

 

Heftig laserspill og pizza lørdag 13. mars i Oslo for ungdom i region Sør-Øst. Siste påmeldingssjanse er lørdag 6. mars.

 

Sør-Øst prøver både ny dato og nytt sted for høstsamlingen 2010: 10. – 12. September på Finnskogen Turist og Villmarkssenter.

 

Region Midt har avholdt både årsmøte med fagdag og likemannssamling . Region Vest hadde faginnlegg om hyperton saltvannsoppløsning og CF-tilbudet ved Haukeland på sitt årsmøte med fagdag.

 

Akkurat nå er det ungdomssamling på Lillehammer.

 

Likemannsmidler til foreningen. NFCF er blitt tildelt 70 000 av de 144 200 som det ble søkt om. Fordelingen av midlene på de forskjellige aktivitetene i de fire regionene, vil bli foretatt på styremøte i Svolvær. Vi fikk altså halvparten av det vi søkte om. I alt hadde 112 organisasjoner søkt om 70,2 mill. kroner. Det ble utdelt 20,1 mill.

 

 

FFO
Det er dessverre dokumentert mange tilfeller hvor kommuner bryter lovene om hvilke rettigheter man har som diagnostisert. FFO forlanger nå at Staten innfører sanksjonsmidler mot de kommunene som bryter lovene.

 

NAV må bli bedre. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avholdt i januar høring om Riksrevisjonens krasse kritikk av NAVs virksomhet i 2008. FFO deltok i høringen. Nå har komiteen avgitt sin innstilling, og brukerne er i fokus.

 

Visste du at som NFCF medlem har du en god hotellavtale med Scandic, Choice og Thon hotellene, også når du reiser i privat regi.

 

Du leste kanskje intervjuet med en statstrainee i CF-bladet 3-09. Nå har FFO fremmet krav om nytt traineeprogram for funksjonshemmede, og en ny handlingsplan for rekruttering av funksjonshemmede til stillinger i staten. Bakgrunnen var FFOs kravbrev til departementet i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2011.

 

 

FOR FAGFOLK
Kjente ansikter i CF-miljøet som Ellen Julie Hunstad, Olav-Trond Storrøsten, Kjell Erik Strømskag og Troels Mathiesen stiller seg til rådighet for et dagsseminar om CF og organtransplantasjon. Seminaret arrangeres av de norske medisinerstudentene ved universitetet i den lille slovakiske byen Martin lørdag 20. Følg med i CF-bladet for reportasje.

 

NFCF utlyser midler til fagutvikling

 

NSCF anbefaler den nye veilederen "Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring" som et tilleggsverktøy for å avhjelpe underernæring ved CF.

 

Og sist, men ikke minst – et lykketips: En omfattende undersøkelse viser at de som driver med frivillig arbeid innen organisasjoner og lag, og de er det mange av, får det bedre i sitt daglige arbeid.

Neste nyhetsbrev kommer rett over påske, rett før årsmøtet i Svolvær. Husk påmeldingsfrist for årsmøtet 13. mars! 

www.nfcf.no
Tips, ros og ris til CF-redaksjonen
Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen