Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nyhetsbrev med logo oktober 2009_3

Tilbake til Arkiv

Sendt: 01.10.2009

nbtopp

Oktober 2009

Vårt nyhetsbrev kommer denne måneden i ny drakt med en tydeligere NFCF-profil. God lesning!

DONASJONSDAGEN LØRDAG 17. OKTOBER
Donasjonsdagen nærmer seg med stormskritt. 17. oktober kan du oppleve stands en lang rekke steder i landet. NFCF er en av ”partnerne” når det gjelder organdonasjon og vi håper at så mange som mulig støtter opp om arrangementene. Les mer her om hva du kan gjøre.


VÅRE LIKEMENN BLIR BEDRE RÅDGIVERE
Fem av våre likemenn har vært på kurs om arbeid, attføring og avklaring. Slik kan de bli bedre rådgivere .


TRAINEE-PROGRAM FOR Å FÅ ARBEIDSERFARING
Staten har hatt et prosjekt for å gi mennesker med redusert funksjonsevne arbeidserfaring. Dette traineeprosjektet har vært en suksess. I kommende CF-blad bringer vi noen erfaringer fra en som har deltatt i prosjektet.


ETISKE SPØRSMÅL
Sykehuspresten på Ullevål har i siste uke disputert for doktorgraden med en avhandling om ”Medisin fra liv til død” med mange etiske spørsmål. Vi skal bringe en fyldig omtale i kommende nummer av CF-bladet.


SKOLEBESØK OM ORGANDONASJON
I løpet av høsten reiser de to lungetransplanterte CF’erne Troels Mathisen og Truls Zimmer rundt på videregående skoler i Norge for å fortelle om organdonasjon. Opplegget heter ”En gave for livet” og er laget av Stiftelsen Organdonasjon. Noe for din skole eller noen du kjenner?


KJERNEJOURNAL
I en kjernejournal ligger data om alt du feiler, men hvem skriver om hva og hvem leser? Datatilsynet har uttalt seg og Helsedirektoratet følger opp. Les selv om tankene rundt kjernejournalene.


NAV-BRUKERUTVALG EVAULERER SEG SELV
Brukerutvalg på de forskjellige plan er en sak som foreningen støtter opp om. Nå har brukerutvalget i NAV evaluert seg selv. Du kan lese litt av resultatene her.


UNGE FUNKJSONSHEMMEDE OG FRITIDSAKTIVITETER
Syns du at de å delta i forskjellige aktiviteter er vanskelig? Rapporten ”Unge funksjonshemmede. Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i fritidsaktiviteter” bygger på intervjuer med unge funksjonshemmede. Resultatene leser du om på NOVA sine sider.


Vi har passert høstjevndøgn. Dagene er blitt mørkere. Ta vare på deg selv – og bruk gjerne refleks.

CF-redaksjonen , cf-red@online.no

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen