Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

19. - 21.04.2024 Hele dagen

Nasjonal Læringsdag- og årsmøtehelg

arrangeres på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika 19.-21. april 2024

 

Oppdatert 9. april 2024 

Søk Trivselsfondmidler her - frist 1. april 2024

Påmelding og program Thon Hotel Oslofjord i Sandvika

Påmelding nå: Streaming Læringsdagen lørdag 20. april - frist torsdag 18. april klokken 20

Påmelding nå: Digital deltagelse Årsmøtetsøndag 21. april - frist fredag 19. april klokken 20.00

 

STENGT Utvidet påmeldingsfrist fysisk deltagelse 14. mars (du som har CF eller PCD må likevel ha sendt inn førsteprøven innen 20. februar)
STENGT Meld deg på her - Priser, Læringsdagen, Årsmøtet, streaming. Oppskrift for å få dekket reiseutgifter finner du lenger ned på siden.

VIKTIG: For deg med CF eller PCD; les "Innsending av prøver" nedenfor med en gang. Alle personer med CF eller PCD må ha levert godkjent ekspektoratprøve innen fristen for å kunne delta. 

Aktiviteter med barnevakter for barna dagtid lørdag og søndag.

Lørdag 20. april

Nasjonal læringsdag for personer med CF eller PCD og deres pårørende Lørdag 20. april 2024 kl 09:00 - 16:30 Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

 

Under finner du Kurskatalogen for opplæringsdagen som inneholder program og praktisk info (trykk på bildene så åpnes de i nytt vindu): 

LINK TIL HELE KURSKATALOGEN LIGGER HER

202420kursbrosjyre20NFCF LMS20CF PCD20 20endelig kopi part 2  

202420kursbrosjyre20NFCF LMS20CF PCD20 20endelig kopi part 1

  # Festmiddag om kvelden #

 

 

Søndag 21. april

Årsmøtet 2024 starter kl 10:00

 

Innkalling til årsmøtet 2024 med saksliste og relevante årsmøtedokumenter (årsmelding, regnskap, budsjett m.m.) finner du HER

Innsending av prøver for smittevern

 

Dokument for smittevern og innsending av prøver.

Bruksanvisning: Fyll inn dato for arrangementet, skriv ut dokumentet, og klipp av riktig del. Denne sendes med henholdsvis 8-ukers prøven og 3-ukers prøven. Husk å beregne tid for postgang. 

Viktig:

Førsteprøven: Frist for oppstart dyrkning 8-ukersprøven (mycoprøven) - 20. februar. Beregn postgang - kortest mulig postgang til sykehuset 

Andreprøven: Frist for oppstart dyrkning 3-ukersprøven (alminnelig CF-dyrkning) - 2. april. Beregn postgang - kortest mulig postgang til sykehuset 

Disse fristene er sykehusets frister for å starte dyrkningen. Du som sender inn prøven må sørge for at sykehuset har prøven innen denne datoen. Se mer under Viktige frister.

 

Oppskrift påmelding og dekning av reiseutgifter

Personer med CF eller PCD samt foresatte til de under 18 år:
1. Kontakt egen lege for henvisning til nasjonal læringsdag for pasient og pårørende.
2. Henvisning til opplæring for pasient og pårørende fra egen lege skal sendes til: Overlege Bjørn Skrede, Lungeavdelingen, Ullevål sykehus, OUS
3. Kopi av henvisning og innkalling til opplæringsdag sendes til: Pasientreiser - tlf.05515 eller www.pasientreiser.no for billettbestilling - i henhold til Pasientreiseforskriften §1 (pasient) og §19 (nære pårørende).
4. Deltakelse på opplæringsdagen vil bli attestert av lege.

 

Viktige frister

 

 • 20. februar: Laboratoriet på sykehuset må ha førsteprøven myco i hus, frist for oppstart 8 ukers dyrkning (som beskrevet under Innsending av prøver for smittevern)
 • 14 mars: Ny utvidet påmeldingsfrist fysisk deltagelse Læringsdag og årsmøtehelg (du som har CF eller PCD må likevel ha sendt inn førsteprøven innen 20. februar)
 • 2. april: Laboratoriet på sykehuset må ha andreprøven i hus, frist for oppstart 3 ukers vanlig CF-dyrkning (som beskrevet under Innsending av prøver for smittevern)
 • 11. april: Henvisning fra din fastlege sendes til Bjørn Skrede på Ous Ullevål, se adresse under punkt 3 i "Oppskrift påmelding og dekning reiseutgifter".
 • 11. april: Kopi av prøvesvar må være sendt elektronisk til den aktuelle lege, eller formidles via telefon;
  - Region Sør-Øst - Bjørn Skrede, Lungeavdelingen, Ullevål
  - Region Vest/Rogaland - Heidi Grundt, Lungeavdelingen, Stavanger Universitetssykehus
  - Region Vest/Hordaland og Sogn og Fjordane - Atle Riise, Lungeavdelingen, Haukeland
  - Region Midt og Norge - Ketil Mevold, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset
 • 18. april: Påmeldingsfrist streaming Læringsdag
 • 19. april: Påmeldingsfrist streaming Årsmøte

  

 

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen