Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'presisjonsmedisiner for cf'

29.08.2016

Dårlige resultater for vanskelig mutasjonskombinasjon med F508del

Dårlige resultater for vanskelig mutasjonskombinasjon med F508del

En studie som så på årsaksbehandling for de med en vanskelig heterozygot mutasjonskombinasjon vil bli lagt ned på grunn av dårlige resultater. Nye studier for denne mutasjonskombinasjonen planlegges. To andre studier for heterozygote F508del fortsetter. 

Les mer


04.08.2016

# Orkambi – spørsmål og svar

# Orkambi – spørsmål og svar

Synes du informasjonen om Orkambi er vanskelig å forstå? I denne artikkelen finner du spørsmål og svar på lettfattelig, «vanlig» norsk.

Les mer


01.07.2016

Oppstart med Orkambi igang - hvem får, hvem får ikke?

Oppstart med Orkambi igang - hvem får, hvem får ikke?

Norsk senter for cystisk fibrose er nå i gang med oppstart av Orkambi og har laget en foreløpig behandlingsprotokoll. Denne inneholder blant annet kriterier for de som er aktuelle for Orkambi, i tillegg til kriterier for hvem som ikke får Orkambi.

Les mer


06.06.2016

FDA-godkjenning til Orkambi for barn i september?

FDA-godkjenning til Orkambi for barn i september?

30. september i år vil FDA beslutte om de skal godkjenne Orkambi for aldersgruppen 6-11 år. FDA-godkjenning gjelder for USA, i Europa kreves egen godkjenning.

Les mer


14.05.2016

Retningslinjer for Orkambi og individuell refusjon

Retningslinjer for Orkambi og individuell refusjon

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at pasienter med påvist cystisk fibrose kan få individuell stønad til Orkambi. Man må ha påvist CF ved gentest som viser at man har to kopier av F508del-mutasjonen. I tillegg må man oppfylle de kriteriene som er angitt i retningslinjene.

Les mer


12.04.2016

Orkambi fått markedsføringstillatelse i Norge

Orkambi fått markedsføringstillatelse i Norge

Ifølge Norsk senter for cystisk fibrose har Orkambi fått markdsføringstillatelse i Norge fra 1. april 2016. NSCF avventer nå avklaring fra HELFO. Før Helfo-avklaring er på plass vil ingen pasienter kunne få dekket kostnader til Orkambi. Bildet er googlet.

Les mer


26.01.2016

Innovative CF-medisiner bør sikres via et fond

Innovative CF-medisiner bør sikres via et fond

Venstres Ketil Kjenseth mener persontiilpassede medisiner for cystisk fibrose er et eksempel på medisin til sjeldne diagnoser som bør kunne finansieres via et eget fond. Dette sier han til den viktige bransjeavisen Dagens Medisin. Illustrasjon: skjermdump fra Dagens Medisin.

Les mer


18.12.2015

Forberedelser for Orkambi i Norge

Forberedelser for Orkambi i Norge

Norsk senter for cystisk fibrose er i gang med å legge til rette for bruk av Orkambi i Norge. Orkambi er årsakskorrigerende medisin for mennesker med CF som har dobbel kopi av F508del-mutasjonen. Bilde: skjermdump av NSCFs logo.

Les mer


20.11.2015

Orkambi EU-godkjent

Orkambi EU-godkjent

EU har nettopp godkjent kombinasjonsbehandlingen Orkambi for mennesker med CF over 12 år som har dobbel kopi av F508del-mutasjonen. Les mer om effekt. Orkambi er en årsaksbehandlende medisin for CF.

Les mer


19.11.2015

Ivacaftor EU-godkjent for barn 2-5 år

Ivacaftor EU-godkjent for barn 2-5 år

EU har nettopp godkjent ivacaftor, handelsnavn Kalydeco, for barn i alderen 2-5 år med en av ni sjeldne «gating» mutasjoner; G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N og S549R. Fra før er legemiddelet godkjent for voksne med samme mutasjoner.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen