Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'presisjonsmedisiner for cf'

14.05.2016

Retningslinjer for Orkambi og individuell refusjon

Retningslinjer for Orkambi og individuell refusjon

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at pasienter med påvist cystisk fibrose kan få individuell stønad til Orkambi. Man må ha påvist CF ved gentest som viser at man har to kopier av F508del-mutasjonen. I tillegg må man oppfylle de kriteriene som er angitt i retningslinjene.

Les mer


12.04.2016

Orkambi fått markedsføringstillatelse i Norge

Orkambi fått markedsføringstillatelse i Norge

Ifølge Norsk senter for cystisk fibrose har Orkambi fått markdsføringstillatelse i Norge fra 1. april 2016. NSCF avventer nå avklaring fra HELFO. Før Helfo-avklaring er på plass vil ingen pasienter kunne få dekket kostnader til Orkambi. Bildet er googlet.

Les mer


26.01.2016

Innovative CF-medisiner bør sikres via et fond

Innovative CF-medisiner bør sikres via et fond

Venstres Ketil Kjenseth mener persontiilpassede medisiner for cystisk fibrose er et eksempel på medisin til sjeldne diagnoser som bør kunne finansieres via et eget fond. Dette sier han til den viktige bransjeavisen Dagens Medisin. Illustrasjon: skjermdump fra Dagens Medisin.

Les mer


18.12.2015

Forberedelser for Orkambi i Norge

Forberedelser for Orkambi i Norge

Norsk senter for cystisk fibrose er i gang med å legge til rette for bruk av Orkambi i Norge. Orkambi er årsakskorrigerende medisin for mennesker med CF som har dobbel kopi av F508del-mutasjonen. Bilde: skjermdump av NSCFs logo.

Les mer


20.11.2015

Orkambi EU-godkjent

Orkambi EU-godkjent

EU har nettopp godkjent kombinasjonsbehandlingen Orkambi for mennesker med CF over 12 år som har dobbel kopi av F508del-mutasjonen. Les mer om effekt. Orkambi er en årsaksbehandlende medisin for CF.

Les mer


19.11.2015

Ivacaftor EU-godkjent for barn 2-5 år

Ivacaftor EU-godkjent for barn 2-5 år

EU har nettopp godkjent ivacaftor, handelsnavn Kalydeco, for barn i alderen 2-5 år med en av ni sjeldne «gating» mutasjoner; G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N og S549R. Fra før er legemiddelet godkjent for voksne med samme mutasjoner.

Les mer


28.09.2015

Europeiske legemiddelverket anbefaler godkjenning av Orkambi

Europeiske legemiddelverket anbefaler godkjenning av Orkambi

I sitt møte 21.-25. september anbefalte European Medicines Agency, EMA, at Orkambi godkjennes for salg på det europeiske markedet. EU må godkjenne anbefalingen. Deretter må de ulike lands nasjonale legemiddelmyndigheter ta stilling til om Orkambi skal importeres.

Les mer


16.09.2015

Hvor er CF-behandlingen om 5 år?

Hvor er CF-behandlingen om 5 år?

Hvordan vil CF-behandlingen kunne se ut om 5 år? Stuart Elborn, bildet, peker på noen oppløftende muligheter. Elborn er en internasjonal CF-autoritet og tidligere president i European Cystic Fibrosis Society og spår frem i tid samtidig som han peker på de viktige fremskrittene vi bygger dagens behandling på.

Les mer


10.08.2015

Danske CF’ere kjemper for Orkambi

Danske CF’ere kjemper for Orkambi

Den danske CF-foreningen kjemper nå for å få finansiering for Orkambi. Orkambi er en revolusjonerende ny medisin som behandler den underliggende årsaken til CF hos mennesker med dobbel F508delta-mutasjon. Se TV-innslagene her, med blant annet 10 år gamle Julius som har CF. Skjermdump: nyhederne.tv2.dk/

Les mer


03.07.2015

Orkambi FDA-godkjent

Orkambi FDA-godkjent

FDA har nettopp godkjent kombinasjonsbehandlingen Orkambi for mennesker med CF over 12 år som har dobbel kopi av F508del-mutasjonen. Les mer om effekt og eventuell godkjenning for Europa. Orkambi er en årsaksbehandlende medisin for CF.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen