Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Å leve med CF

På dette menyområdet forklarer vi hva cystisk fibrose er, og hvordan det arter seg i forskjellige faser av livet. Å ha en kronisk og alvorlig sykdom i familien påvirker også de pårørende, og vi vet at fasen rundt og etter diagnostisering kan være krevende. Å leve med CF påvirker mange områder i livet, og det kan tidvis være tungt, ensomt og by på sorg og tap. Samtidig kan mennesker med cystisk fibrose med god planlegging og ved å ta hensyn til egen helse oppleve livets store og små gleder som reise, jobb og å stifte familie.

 

Har du spørsmål eller vil høre andres erfaringer om hvordan de løser små og store utfordringer med å kombinere CF med hverdagen? Bruk våre lukkede og hemmelige facebookgrupper. Medlemsskap gis etter invitasjon eller på forespørsel, og du må enten ha CF selv eller være nær pårørende av noen med CF. Vi oppfordrer alle som blir tatt opp i gruppene til å bli medlem i NFCF. Medlemsskap gis etter invitasjon eller på forespørsel.  

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen