Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
SuperlandQualityResortSarpsborgskjermdump350px

Årsmøte og Opplæringsdag 2013

Årsmøte- og opplæringshelgen i Sarpsborg 12.-14. april: Med fokus på dine erfaringer fra hverdagen med cystisk fibrose – og mye vennskap og fellesskap. Påmeldingsfrist er 10. mars. Siste nytt 14. april: NY innstilling fra valgkomitéen er lagt ut.
Oppdatert 15. mai 2013.

Illustrasjon: utsnitt av skjermdump www.superland.no.

 

Dette er stikkordene for årets vakreste eventyr i NFCF som finner sted på Quality Hotel & Resort Sarpsborg. I år har vi aldersinndelte temaer for CF’ere og pårørende i alle aldre, og helt eget kurs for ungdom med CF.

 

Nyhetssaker og presentasjoner knyttet til arrangementet:


UngdomsprogramUngdomsrådet sparker i gang helgen med både kursdag: Rettigheter – med CF i utdanning og arbeidsliv  (se programmet under), og Supergøy på Superland allerede fredag 12. april – se invitasjon her.

 

Program og påmeldingsskjema – frist for påmelding er 10. mars
Hovedprogram Se programmet for Opplæringsdagen og påmeldingsskjema for hele helgen her. Vi har ulike oppholdspakker og priser, se filen. Egne grupper med informasjon og erfaringsutveksling for (temaene ser dere i programmet):

  • Voksne med CF og deres pårørende
  • Ungdom og unge med CF
  • Foreldre til barn og unge med CF
  • Barn med CF og søsken i alderen 5-12 år

 


Reiselyst Mye inspirasjon: unge og voksne med CF som skal fortelle om ”Reiser og utenlandsopphold når man har CF – våre forventninger og erfaringer!” Se programmet (link i avsnittet over).

 

Årsmøtet og årsmøtedokumentet
Årsmøteinnkalling og sakslisten her – VIKTIG: saker til årsmøtet må være styret i hende SENEST 17. mars 2013 – send til post@nfcf.no. 

Her finner du årsmøtedokumenter:

 

Kjøreplan for helgen: Få en oversikt over helgens aktiviteter her (kjøreplan).

 

CF-pris og Trivselsfondet
Søk midler fra Trivselsfondet, se statutter her.
Hvem synes du fortjener årets CF-pris?
Merk: frist for å søke fond og fremme kandidat for CF-pris er 17. mars 2013.

 

 

Superviktigalle deltagere må sette seg inn i hygienerådene for møter og kurs (her).

Superduperviktig for dekning av reise og opphold: Opplæringsdagener et opplæringstiltak i regi av spesialisthelsetjenesten i samarbeid med NFCF.

For informasjon om og ”oppskrift” på dekning av reise og opphold, se programmet (link lenger opp på siden).  

 

Arrangør-region Sør-øst (ansvarlig for innkvartering og underholdning) og styret i NFCF ønsker hjertelig velkommen! 

 

Et CF-liv inneholder så mangt.

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen