Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'arbeid'

17.06.2014

Nyfødtscreening og livsløp - hvordan best ivareta familiene?

Nyfødtscreening og livsløp - hvordan best ivareta familiene?

Anna Marie Jensen og Hilde Nyberg, begge mammaer til barn med CF, oppsummerer om "Vi har gjennomført nyfødtscrrening - hva nå" og "CF og CF-omsorg for hele familien". Jensen og Nyberg deltok i juni 2014 på den europeiske CF-kongressen i Göteborg. Foto: Ellen Julie Hunstad.

Les mer


12.06.2014

Det er mennesker i enden av statistikken

Det er mennesker i enden av statistikken

Helseøkonomer må huske at det er en pasient i andre enden. Dette sier irske Katie Murphy som har kjempet for presisjonsmedisinen Kalydeco i Irland.

Les mer


11.06.2014

Årsakskorrigerende medisiner – erfaringer fra Tyskland og Irland

Årsakskorrigerende medisiner – erfaringer fra Tyskland og Irland

Nye CF-medisiner (som Kalydeco) i andre land - rapport fra leder Ann Iren på europeisk CF-kongress i Gøteborg. Etter samtale med pasientorganisasjonene.

Les mer


10.06.2014

Norske bidrag i Göteborg

Norske bidrag i Göteborg

Norske fagolk deltar både i fagprogrammet og med postere ved årets CF-kongress som pågår nå.

Les mer


09.06.2014

Full CF-fres i Göteborg

Full CF-fres i Göteborg

Denne uken er Göteborg vertskap for den 37. europeiske CF-kongressen. 2500 helsefagfolk, forskere og CF-tillitsvalgte fra store deler av verden møtes for å utveksle siste nytt om årsakskorrigerende behandling for CF og mange andre viktige temaer. Foto: Svenska Mässan.

Les mer


22.01.2014

Presser frem høy CF-kvalitet

Presser frem høy CF-kvalitet

Gjennom det såkalte Peer Review Programme sørger britisk CF Trust for å presse frem en høy standard på øyrikets CF-avdelinger. Brukerne får også si sitt.

Les mer


10.01.2013

Nyttig om arbeid og utdanning

Her er noen sentrale ordninger som er aktuelle for deg som tar høyere utdanning eller er i arbeid.

Les mer


25.11.2012

Enkeltstående behandlingsdager kombinert med jobb

Enkeltstående behandlingsdager kombinert med jobb

Hvis du har en fast behandlingsdag i uken og behandlingen gjør det nødvendig at du ikke kan arbeide den dagen, kan du ha rett til sykepenger for enkeltstående behandlingsdager. Denne ordningen kan være aktuell for personer med cystisk fibrose. Ta det opp med din lege.Illustrasjon: alal/morguefile.com

Les mer


17.01.2012

Arbeidsministeren åpner for mindre rigid oppfølging av sykemeldte

Arbeidsministeren åpner for mindre rigid oppfølging av sykemeldte

I juli 2011 trådte nye og strengere regler for oppfølging av sykemeldte i kraft. Nå åpner Hanne Bjurstrøm for en oppmyking for sykemeldte som er under behandling for alvorlig sykdom.

Les mer


04.09.2011

Nye regler for sykepenger fra 1. juli 2011

Nye regler for sykepenger fra 1. juli 2011

I regelverket for sykepenger pålegges blant annet arbeidsgiver et større oppfølgingsansvar overfor den sykemeldte arbeidstageren. Gradert/delvis sykemelding bli brukt i større grad. Dette er regelveket som gjelder fra 1. juli 2011.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen