Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'å leve med cf'

26.02.2013

NFCFs brosjyre for nydiagnostiserte

NFCFs brosjyre for nydiagnostiserte

Dette er NFCFs rykende ferske brosjyre rettet mot familier og personer med nydagnostisert CF. Vi oppfordrer spesielt helsefaglig personell til å laste ned og skrive ut brosjyren. Oppdatert 17. mars 2013.

Les mer


04.02.2013

Å snakke med barn om sykdom – en hjelp til mindre engstelse

Å snakke med barn om sykdom – en hjelp til mindre engstelse

Hvordan snakker man med barn om vanskelige temaer som for eksempel ens egen eller deres sykdom? Frambus psykolog Torun M. Vatne (bilde av Vatne lenger ned i artikkelen) har skrevet en grundig og instruktiv artikkel med alderstilpasset informasjon om dette. Illustrasjon: Morguefile:seabreeze.

Les mer


13.11.2012

Nydiagnostisert-kurs høsten 2012

Nydiagnostisert-kurs høsten 2012

Norsk senter for cystisk fibrose har sendt oss denne oppsummeringen fra familiekurset for nydiagnostiserte høsten 2012. Kommentarer på den lukkede private Facebookgruppen Cystisk fibrose viser at delttagerne hadde stort utbytte av kurset og satte stor pris på både informasjonen og samværet med andre CF-familier.

Les mer


04.10.2012

Arbeid og utdanning - råd og tips

Arbeid og utdanning - råd og tips

Her har vi lagt ut artikler fra CF-bladet som handler om det å velge utdanning og arbeid når man har CF. Noen råd om hva man bør tenke på, og litt om ulike typer støttetiltak.Illustrasjonsfoto: morguefile.com: ppdigital

Les mer


10.09.2012

Voksen-CF'er deler sine erfaringer

Voksen-CF'er deler sine erfaringer

For første gang på familiekurs for nydiagnostiserte, er det også besteforeldre med. Totalt er det 13 familier som deltar på kurset som arrangeres av Norsk senter for cystisk fibrose denne uken. Siv, voksen person med CF, deler av sine erfaringer med kursdeltagerne.

Les mer


13.06.2012

Å leve med cystisk fibrose som voksen

Å leve med cystisk fibrose som voksen

Hvordan opplever voksne med CF sin hverdag og sykdom? Dette har likemann og voksen-CF’er Inger Karin Natlandsmyr (bildet) skrevet om i sin Bacheloroppgave i sykepleie. Hun har funnet mye viktig erfaringskunnskap som mennesker med CF kan kjenne seg igjen i. Oppgaven er dessuten viktig og god lesning for fagfolk.

Les mer


14.04.2012

Ny brosjyre fra NSCF: Når diagnosen er bekreftet

Ny brosjyre fra NSCF: Når diagnosen er bekreftet

Dette er en brosjyre for de som nettopp har fått resultat av nyfødtscreeningen og hvor det er bekreftet cystisk fibrose. Brosjyren er utgitt av Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) på Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus.Oppdatert 16. april 2012

Les mer


20.01.2012

Hvordan få barnet til å spise?

Hvordan få barnet til å spise?

Mange CF-foreldre opplever det som vanskelig å få i barnet nok mat. Er CF-barn vanskeligere i matveien enn andre barn? Psykolog Helen Solås ved Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) har sett nærmere på temaet og gir noen gode råd.

Les mer


06.12.2011

Dansk doktorgrad om unge med CF

Dansk doktorgrad om unge med CF

Jo mer omfattende behandlingsbyrde en ungdom med CF har, jo vanskeligere er det å få gjennomført behandlingen. Dette er ett av flere funn i en ny dansk doktorgradsavhandling om å gå fra barn til voksen med cystisk fibrose av forskningssykepleieren Vibeke Bregnballe.

Les mer


06.11.2011

Overgangen mellom ung og voksen

Overgangen mellom ung og voksen

Ungdomshelse og ungdomstid handler om ting som alle ungdom er opptatt av, men også om at helsevesen og foreldre må legge til rette for en god overgang. Familienettet skriver fornuftig om dette.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen