Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
pill 316600 1280

Svensk studie: Kan vitamin D øke lungefunksjonen?


ernæring, behandling, å leve med cf, fag og forskning
18.05.2017
Sharon Gibsztein

Forskere ved Karolinska instituttet i Lund har vist at tilskudd av vitamin D kan øke lungefunksjonen hos CF-pasienter. Den lille randomiserte studien med 16-13 pasienter viser at man må ta store daglige doser av vitamin D for at man skal se effekt.

 

Studien: sammenheng mellom vitamin D og immunforsvaret

I den svenske studien som ble gjort i 2011 og omtalt på Cystic Fibrosis News Today i desember i fjor, har forskerne sett nærmere på effekten av vitaminet på immunforsvaret. De har undersøkt hvordan tilskudd med vitamin D påvirker immunforsvarets reaksjoner og lungefunksjonen hos pasienter med cystisk fibrose.

 

CF’ere har ofte D-vitaminmangel

Det er godt kjent at CF-pasienter ofte har mangel på D-vitamin, til tross for at pasientene tar daglig vitamintilskudd som inneholder D vitamin. Dette skyldes at vitaminet finnes i fet mat, og CF-pasienter får ofte ikke i seg nok fettholdig mat.

Det er blitt vist at det er sammenheng mellom nivå av D-vitamin og antall lungeforverringer og immunstatus hos CF-pasienter.

 

Vitamin D og skjelettet

Vitamin D er viktig for benbygningen og hjelper blant annet kroppen til å ta opp kalsium, noe som er viktig for skjelettet. CF-pasienter har en økt sannsynlighet for å utvikle osteoporose, det vil si benskjørhet. Dagens anbefalinger for D vitamin hos CF-pasienter er rettet mot å forhindre benskjørhet.

 

Vitamin D og immunforsvaret 

Cytokiner er en lite gruppe proteiner som frigjøres av immuncellene og fungerer som kjemiske signalstoffer. I den svenske studien målte forskerne nivået av cytokiner ved ulike doseringer av vitamin D. Målet var å finne den mest effektive doseringen av det daglige vitamin-D-tilskuddet med tanke på å få effekt på cytokinene, og dermed immunforsvaret.

 

To ulike typer vitamin D

Totalt 16 CF-pasienter fikk hver sin form av ekstra tilskudd av D-vitamin, D2 eller D3, etter en tilfeldig modell. D2 og D3 er to ulike former for D-vitamin; henholdsvis ergocalciferol og cholecalciferol.

Blant de 16 pasientene var det også en kontrollgruppe som ikke fikk noe ekstra tilskudd av D-vitamin.

 

Ekstra vitamin D i tillegg til vanlige vitaminer

Pasientene som var under 16 år, startet med en dagsdose på 5000 IE, internasjonale enheter. De som var eldre enn 16 år eller eldre, fikk 7143 IE per dag. Dosene med det ekstra D-vitaminet ble deretter tilpasset individuelt. Disse ekstradosene ble gitt i tillegg til de vanlige vitamintilskuddene pasientene sto på.

Studien var lagt opp slik at pasientene fikk det ekstra tilskuddet i 3 måneder, så var de uten i 2 måneder. Deretter tok man blodprøver av de 13 pasientene som fullførte studien. I blodprøvene så man på serumverdiene av s25OHD. s25OHD er 25-hydroxyvitamin D, og angir nivået av vitamin D i blodet.

 

Resultatene: Lavere betennelsesstoffer og økt vitalkapasitet

Prøvene viste at for å ha noe effekt, måtte D2-vitaminet økes til 15 650 IE, og D3-vitaminet måtte økes til 8184 IE.

Interleukin 8, målenavn IL-8, er et stoff som sier noe om betennelse. De avsluttende blodprøvene viste at begge pasientgruppene; D2- og D3, hadde fått lavere nivå av interleukin 8 i blodprøvene.

De som hadde fått D3 viste også at de hadde fått økt sine FVC-verdier, Forced Vital Capacity, sammenlignet med ved starten av studien. Hos pasientene som fikk D2 fant man ikke samme effekt.

Derimot så man hos begge grupper at endringer i D-vitaminnivået i blodet ga en positiv effekt på livskvalitet og pustekvalitet.

 

Pilotstudie – flere studier trengs

Forfatterne av studien sier at dette er en pilotstudie som antyder at det kan være nødvendig med høye doser av vitamin D for at cystisk fibrose-pasienter skal få økt vitamin D i blodet. Tilskudd med vitamin D kan ha positiv effekt på immunsystemet hos pasienter med CF, noe som igjen kan gi bedre pustefunksjon.

Forfatterne konkluderer med at det trengs studier med kontrollgrupper over lang tid for å teste om det de har funnet stemmer.

 

Fra redaksjonen: dette er en ren informasjonsartikkel. Diskutér alltid din behandling og mulige endringer med din behandlende CF-lege.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen