Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
543.jpg

Retningslinjer for antibiotikabehandling


Behandling, Bakterieskolen
17.11.2010
Sharon Gibsztein

Et av de viktigste behandlingstiltakene ved cystisk fibrose (CF) er tidlig og aggressiv antibiotikabehandling. På Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) sin nettside ligger retningslinjer for antibiotikabehandling ved CF.

Oppdatert november 2013 

Retningslinjene fra Norsk senter for cystisk fibrose gir behandlingsoppsett for følgende bakterieinfeksjoner som opptrer hos mennesker med CF:

 - Staphylococcus aureus (gul stafylokokk)
 - Haemophilus influenzae
 - Pseudomonas aeruginosa (bildet viser biofilm av pseudomonas aeruginosa)
 - Burkholderia cepacia
 - Stenotrophomonas maltophilia
 - Atypiske mykobakterier
 - Allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA)

 

Retningslinjene er til bruk for både helsepersonell og pasienter. Retningslinjene skal sikre at alle CF-pasienter, uavhengig av hvor de bor i landet og hvilke lege/sykehus de er tilknyttet, skal kunne få samme standardiserte behandling.

 

Ved spørsmål og/eller vanskelige tilfeller, bør legen og/eller pasienten ta kontakt med NSCF.

 

Retningslinjene følger internasjonale anbefalinger for antibiotikabehandling ved CF. Referanser for de anbefalte tiltakene finnes som en egen liste nederst i retningslinjene.

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen