Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
CFsrstNyttStyre2013GretheEngaKarlsenHvardSkjnhaugRenatheJenssenElinBarlandFltenutsnitt350px

Nytt styre 2013 i Sør-Øst


Regionene, Sør-Øst
15.02.2013
Sharon Gibsztein

9. februar ble det nye styret for 2013 valgt inn. Grethe Enga Karlsen er ny leder i NFCF Sør-Øst og har følge av Håvard Skjønhaug, Renathe Jenssen og Elin Barland Flaten. Øyvind Bakken, Kim Bergh og Tora Marie Omvik Johansen følger med over fra fjorårets styre (de tre sistnevnte er ikke med på bildet).

 

 

Bred kompetanse
Grethe Enga Karlsen, som er det nye styrets leder, er sykepleier av yrke. Renathe Jenssen jobber til daglig som konsulent, og Elin Barland Flåten er student og voksen CF’er, og jobber for tiden i varehandelen.

Det foreslåtte 
styret består av fire kvinner (inkludert vara) og tre menn.  Det foreslåtte styret har meget 
variert bakgrunn mht. utdanning og arbeid og har ulik/variert tilknytning til CF.

Det nye styret består av fire kvinner (inkludert vara) og tre menn, og har meget variert bakgrunn mht. utdanning og arbeid og har ulik/variert tilknytning til CF. Hvis du vil vite mer om de nye styrekandidatenes bakgrunn, kan du klikke her. Se det nye styrets sammensetning her.

 

Avtroppende og nye verv
Det nye styret takker av (bildet, fra venstre) Avtroppende styremedlemmer i region Sør-Øst ved årsmøtet i februar.Elling Holmseth – trer ut av kasserer-rollen, men går inn som ny leder for valgkomiteen, Aileen Tång – trer ut av leder-rollen og Hårek Magne Hansen – avtroppende leder i valgkomiteen. Hansen er for øvrig kasserer i hovedstyret. Sharon Gibsztein, som ikke var til stede på årsmøtet, trer ut av sin rolle som ordinært styremedlem. Hun vil fra nå av kunne konsentrere seg om sine oppgaver i NFCFs redaksjon.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen