Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Bronchitol Chiesi

Ny slimløsende medisin


behandling, medikamentnytt
01.07.2021
Sharon Gibsztein

Fra 1. juli får enkelte CF-pasienter enda en slimløsende medisin å velge på. Den nye slimløsende medisinen Bronchitol foreskrives av legen på blå resept. Slimløsende medisiner er viktig i den daglige behandlingen av cystisk fibrose.

 

Bronchitol består av virkestoffet mannitol, og gis som en tørrpulverinhalasjon med inhalatoren som følger med. Før oppstart må CF-spesialist teste hvor godt man tåler virkestoffet, og hvilken dose man skal ha. Slik oppstartstest er en ganske enkel sak, og er relativt vanlig når det gjelder slimløsende medisiner.

Denne medisinen ble godkjent av Beslutningsforum 31. mai i år. I vedtaket står det blant annet at mannitol (produktnavn Bronchitol) innføres som en tilleggsbehandling til beste standardbehandling hos voksne pasienter over 18 år med cystisk fibrose og som ikke kan behandles med hypertont saltvann.

Det er laget en liten film som viser hvordan Bronchitol skal brukes. 

Ifølge felleskatalogen.no mener man at Bronchitol virker ved at virkestoffet endrer de viskoelastiske egenskapene til mucus, øker hydreringen av væskelaget rundt ciliene og bidrar til økt fjerning av oppsamlet sekret gjennom mucociliær aktivitet. Produktiv hoste kan bidra til fjerning av sputum.

På hverdagsnorsk betyr dette at medisinen skal gjøre slimet tynnere og mer flytende, og at det skal bli lettere for flimmerhårene i lungene å dytte slimet oppover og opp mot svelget, og dermed gjøre det lettere å hoste opp.

 

Andre slimløsende medisiner for cystisk fibrose

Dette er forøvrig målet med de fleste slimløsende midler, såkalte «mukolytika». Fra før finnes det en rekke andre slimløsende midler med ulike virkestoffer og litt ulike måter å påvirke slimet på. Noen av disse som foreskrives til mennesker med cystisk fibrose er blant annet såkalt hypertont saltvann (saltvann hvor saltinnholdet er på 3-12 prosent), virkestoffet acetylcylstein (produktnavn Bronkyl, Mucomyst, eller bare acetylcylstein), virkestoffet bromheksin, Dornase alfa/deoksyribonuklease (produktnavn Pulmozyme).

Ved behandling av cystisk fibrose, er det behandlende lege som bestemmer hva slags slimløsende medisin som passer best for den enkelte. Spørsmål om behandling må rettes til den enkeltes behandlende lege.

Bronchitol lages av australske Pharmaxis og markedsføres i Norge av Chiesi. 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen