Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
board 1521348 1920

Ny dato for opplærings- og årsmøtehelg 2018


opplæringsdagen, årsmøter, kalender
20.06.2017
Synne Wiberg

Ny tid for opplærings- og årsmøtehelgen i Bodø er 6.- 8. april 2018. På årsmøte i Bergen 23. april 2017 ble det besluttet at opplærings- og årsmøtehelg for 2018 skal avholdes i Bodø 13. – 15. april. Etter at det har oppstått uforutsette problemer med denne datoen, blir helgen flyttet frem en uke.

Å avholde opplærings- og årsmøtehelg i region Nord har de siste årene vist seg å være vanskelig. I 2010 var alt klappet og klart for årsmøte i nordlige strøk, da en uforutsett askesky spredde seg over Europa etter et vulkanutbrudd på Island. Som resultat av dette var forrige gang møtehelgen ble avhold i Nord, april 2011 i Svolvær. I 2018 er det på ny tur for region Nord som vertskap for NFCFs O&Å-helg.

Etter O&Å-helg i Bergen i april 2017, satte region Nord og NFCFs fagråd i gang arbeidet med å planlegge oppholdet i Bodø. Det viste seg imidlertid raskt at helgen, som ble bestemt under årsmøte i Bergen 2017, krasjer med en annen stor konferanse som skal avholdes. Dette gjør dermed at mulighetene for NFCF er svært begrensede. Fasilitetene som var ledige møtte ikke CF-standard for smittevern etc. Etter å ha undersøkt flere muligheter og ikke funnet en fullgod løsning, ble saken tatt videre til hovedstyre som vedtok, i samråd med fagrådet, å fremskynde O&Å-helgen. Dette ser styret i NFCF som den beste muligheten ettersom man ønsker å få til en fin møtehelg i Bodø, uten å måtte ta til takke med halvgode løsninger.

Dette vil si at opplærings- og årsmøtehelgen til NFCF vil bli avholdt 6. - 8. april 2018 i Bodø.

Om du eventuelt har innvendinger mot det nye tidspunktet for møtehelgen, må dette meldes til styret innen 4. Juli 2017. Styret kan kontaktes via mail; post@nfcf.no, eller telefon; 922 17 453.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen