Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
fargerike blyaater

Gode råd for skole- og barnehagestart


barn med CF, PCD, brosjyrer, oppfølging, rettigheter
29.07.2015
Sharon Gibsztein

Barn med CF og PCD trenger noen ekstra forberedelser før oppstart i barnehage og skole. Les våre gode råd fra erfarne foreldre til CF-barn, og last ned vår brosjyremål for nettopp ditt barn. Lykke til med en spennende periode av barnelivet!

Oppdatert august 2016

 

Disse rådene er i all hovedsak basert på innspill fra foreldre til barn med CF på vår lukkede facebookgruppe Cystisk fibrose. Listen er ikke uttømmende, men en grei innføring i hva det er lurt å huske på. 

 

 1. Planlegg tidlig, ta gjerne kontakt med barnehage/skole allerede ett år før oppstart for en gjensidig orienteringssamtale.
 2. Etablér eventuelt ansvarsgruppe.
 3. Søk eventuelt om PPT-ressurser allerede i begynnelsen av april for kommende barnehage/skoleår. Slike ressurser fordeles i april/mai, så det er viktig å være tidlig ute.
 4. Viktig å gi en konkret beskrivelse av hvilke gjøremål/tiltak skole/barnehage/assistent må utføre.
 5. Få hjelp fra Norsk senter for cystisk fibrose, både til å beskrive behov og til å gi informasjon.
 6. Diskutér hvilke forventninger dere som foreldre har, kartlegg hvilke forventninger og behov barnehage/skole måtte ha.
 7. Del ut infobrosjyren for skole/barnehageoppstart (last ned mal her) – til alle barna og deres foreldre i klasse/avdeling.
 8. Det er individuelt hvor åpne man vil være, men det kan være hensiktsmessig å bruke foreldremøter til å informere om CF, hvordan CF arter seg for ditt barn og hvilke hensyn de andre barna må ta. Vær åpen for spørsmål.
 9. Ta opp ting undervegs.
 10. Husk at CF sannsynligvis er helt nytt for både skole/barnehage, de andre barna og deres foreldre, og at det er mye nytt å lære og å forholde seg til.
 11. Trenger du flere råd, vil høre andres erfaringer med barnehage/skole og CF – bruk vår lukkede facebookgruppe Cystisk fibrose eller PCD – her kan du stille spørsmål og få svar på det du lurer på!

 

Vi tar også med en fin sak fra NRK - 7 tips til god barnehagestart .

 

Aktuelle linker

 

Fra Norsk senter for cystisk fibrose:

 

 

 

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen