Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Montasje Stensland BreinKarlsen Micaelsen stortingsarkivet regjeringen

Fokus på legemidler


Interessepolitikk
09.10.2014

Både Sveinung Stensland fra Høyre, statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Fremskrittspartiet, og Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet kommer med tydelige signaler om legemiddelbruk og mer satsning på innovasjon i debattinnlegg i nettavisen Dagens Medisin. Til våren kommer en ny legemiddelmelding fra regjeringen. Billedmontasje ved cfnorge.no, bilder fra Stortingsarkivet og Bjørn Stuedal.

 

Debattinnleggene kommer i forbindelse med arbeidet med den nye legemiddelmeldingen som kommer til våren. I meldingen vil regjeringen fokusere riktig bruk av legemidler, pasientsikkerhet, å sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler samt forskning, innovasjon og næringsutvikling, i følge statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i et debattinnlegg i Dagens medisin (se link lenger ned).

 

I løpet av de siste månedene har NFCF hatt møter med både Cecilie Brein-Karlsen, Torgeir Micaelsen og Sveinung Stensland for å informere om CF og de nye årsakskorrigerende presisjonsmedisinene for sykdommen. Det er derfor interessant for NFCF å se hva de tre politikerne mener om legemidler, innovasjon, forskning og prioritering, og vi vil også følge legemiddelmeldingen år den kommer til våren 2015.

 

Høyrerepresentant Sveinung Stensland sier i sitt innlegg i Dagens Medisin En politikk for riktig legemiddelbruk blant annet:

” Ved innfasing av nye legemidler i Norge blir pris viet stor oppmerksomhet. Norge har lave maksimalpriser sammenlignet med øvrige vestlige land. I dag ser man mest på kostnad og tar i liten grad høyde for den innsparingen som ligger i bedre effekt ved vurdering av nye legemidler. Norge er sent ute med refusjon for nye legemidler. Vi bør bli mer offensive her.”

 

Cecilie Brein-Karlsen, Frp, sier i sitt debattinnlegg Bedre behandling og trygghet – sammen med pasienten i samme nettavis at:

”Bedre og mer treffsikre legemidler hjelper ikke bare mennesker til å bli friske. Det gjør det også lettere å leve med sykdommen for dem som ikke kan bli friske.” og ”Derfor vil vi vurdere virkemidler som stimulerer til mer forskning, innovasjon og næringsutvikling i legemiddelindustrien.”

 

Torgeir Micaelsen fra AP er også ute med et debattinnlegg om legemidler i Dagens Medisin, og sier i Regjeringen må levere en ambisiøs legemiddelpolitikk at:

” Vi trenger også flere kliniske studier innen en rekke sykdomsfelt. Kliniske studier gir helsehjelp til pasienter, og kompetanseheving for helsepersonell. Det må etableres en god nasjonal infrastruktur for klinisk utprøving, og vi må øke graden av internasjonalt samarbeid.”

 

Relaterte saker:

  • Flere nyheter om relaterte saker: klikk på emneordet Interessepolitikk øverst i artikkelen.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen