Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Fått mye igjen for pengene


aktiv og engasjert, CF-bladet, nyhetsbrev, organisasjon
03.06.2015
Sharon Gibsztein

Ekstrastiftelsen LOGO

I 2012 fikk NFCF 355 000 kroner fra Extrastiftelsen for å gi økt mestring i hverdagen for mennesker med CF og deres familier. Se hva vi har gjort med pengene.

 

Hovedformålet med ”Kommunikasjon for mestring”-prosjektet har vært å gi mennesker med CF og deres familier god mestring av hverdagen med CF gjennom å gi god informasjon om sykdommen. Gjennom prosjektet får NFCF gjort følgende:

  • redesignet CF-bladet
  • redesignet cfnorge.no  og elektroniske kommunikasjonskanaler
  • laget brosjyre for besteforeldre
  • laget system, struktur og tydelig arbeids- og ansvarsfordeling knyttet til de ulike kommunikasjonskanalene.
  • oppdaterte tekster knyttet til behandling, rettigheter og ungdom med CF
  • Tillitsvalgte i NFCF har styrket sin kompetanse knyttet til hvordan man benytter kommunikasjonskanaler i arbeidet for å bedre mestring hos personer med CF

 

Nye temaartikler til høsten

Arbeidet med å øke kvaliteten på innholdet på nettsiden vil fortsette utover høsten. Da vil det komme nye temaartikler skrevet av CF-fagfolk. Temaene vil spenne fra fysioterapi til rettigheter til fordøyelsesproblematikk, bare for å nevne noen.

 

Fått mye igjen for pengene

NFCF fikk 355 000 kroner til prosjektet. Oppgraderingen var helt nødvendig, og vi har fått mye igjen for pengene. Vi har langt på vei nådd våre målsettinger om at NFCFs kommunikasjonskanaler skal fremstå enhetlige med oppdatert informasjon og nå aktuelle målgrupper. Men vi må erkjenne at vedlikehold og oppdatering av hjemmesiden er en kontinuerlig prosess og at dette er noe vi aldri blir ferdige med, sier NFCFs nettansvarlige, Sharon Gibsztein.

 

Støtten fra Extrastiftelsen helt nødvendig

Uten støtte fra Extrastiftelsen hadde oppgraderingen og satsningen på ”Kommunikasjon for mestring” ikke vært mulig. Extrastiftelsen har nettopp godkjent NFCFs prosjektrapport, og sier i en kommentar til cfnorge.no at det er en fin og innholdsrik rapport som viser at det er nedlagt mye bra og viktig arbeid i prosjektet. Les rapporten her.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen