Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Er det flere CF-bærere i familien?


Å leve med CF, Pårørende
22.07.2013

Morguefilebabymedblskyerlue

Når det er diagnostisert CF i familien, kan det være viktig for søsken, tanter og onkler å finne ut om de er bærere av CF-genet. Da kan man be fastlege om henvisning til Seksjon for klinisk genetikk ved Ous for informasjon og testing.
Foto: morguefile.com

 

For at CF skal slå ut, må man ha et CF-gen fra hver forelder, se mer om arv og CF her (link CF-info). Hvis det finnes CF i familien, er det en mulighet for at flere i familien er friske bærere av CF-genet. Bærere av CF-genet har ingen CF-symptomer, og kan derfor ikke vite om de er bærere eller ikke.

Det kan derfor være viktig for familiemedlemmer som vet at det finnes CF i nær familie å finne ut om de er bærere eller ikke.

 

Hvordan finne ut om man er bærer?
Ellen Julie Hunstad, klinisk sykepleiespesialist ved Norsk senter for cystisk fibrose, opplyser at:

- Nær familie som søsken av både foreldre og personer med diagnose kan henvises fra fastlegen til Seksjon for klinisk genetikk ved Ous for informasjon og testing.

Bærerdiagnostikk kan testes kun hos voksne, og det er lovpålagt med genetisk informasjon i forbindelse med blodprøven. Ønsker man dette SKAL legen sende henvisning.”Seksjon for klinisk genetikk ved Ous gir genetisk veiledning.

Les mer om hvordan Seksjon for klinisk genetikk jobber og hva de kan hjelpe med her.

 

Utbredelse og sannsynligheter
Hvis en frisk bærer av CF-genet møter et annet menneske som er frisk bærer av CF-genet, og disse velger å lage et barn sammen, er det 25 % sjanse ved hver unnfangelse for at barnet vil få CF.

Det er 50 % sjanse for at barnet de får vil være bærer, men frisk, og 25 % sjanse for at barnet ikke vil være bærer og frisk.

Disse prosenttallene gjelder for hver enkelt unnfangelse mellom to bærere av CF-genet.

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen