Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
megaphoneECFSC2018mRNA ENaCsammenslatt

#ECFCS2018: Behandlingsformer på forskningsstadiet: mRNA, påvirke ENaC-kanalen


medikamentnytt, fag og forskning, behandling
08.08.2018
Sharon Gibsztein

Hovedproblemet ved CF er en feil i CFTR-proteinet som bidrar til feil i salt-og-vann-kanalene i cellenes overflate. De fleste medisinutviklingsprosjekter har handlet om å korrigere CFTR på en eller annen måte. Nå retter forskerne blikket også mot andre kanalproteiner som kan tenkes å påvirke saltbalansen og feilen i saltkanalene. I tillegg jobbes det med ulike typer genterapi. Les oppsummeringen fra den europeiske CF-konferansen 2018.

Oppdatert 12. august 2018

Denne teksten er oversatt og tilrettelagt til norsk fra en artikkel skrevet av en tysk CF-lege for den tyske CF-foreningen.

 

Det er mulig å aktivere eller hemme forskjellige kanalproteiner for å kompensere for CFTR-defekten. Dette kan gjøres på to måter; gen (DNA) eller genkopi (mRNA) - begge disse metodene kan brukes terapeutisk. Her skal vi skal se nærmere på disse metodene og hvor langt forskningen har kommet. Det blir mange nye ord og uttrykk, så heng med!

 

Genterapi

Vi har ikke hørt så mye om genterapi de siste årene, men arbeidet pågår. Flere arbeidsgrupper fortsetter å jobbe med utvikling av genterapi for behandling av pasienter med cystisk fibrose. Litt frem i tid håper man å kunne introdusere genetisk materiale inn i cellekjernen ved hjelp av virus som transportmiddel. Per nå er alternative transportmidler (f.eks. Liposomer = fettbærere) det man har sett mest på, og det er kun et spørsmål om tid før nye resultater presenteres. Her på cfnorge.no har vi tidligere skrevet om blant annet britiske forskningsprosjekter med liposomer for genterapi.

 

MRT-behandling - sende inn en korrigert beskjed i cellen 

På ECFSC2018 ble en annen tilnærming presentert for første gang: MRT5005 er et stoff som allerede er i en tidlig fase av kliniske studier i USA (fase 1-sikkerhetsstudie). MRT står for "Messenger RNA Replacement Therapy". I denne sammenhengen kan vi oversette "messenger" med budbringer av en beskjed/melding.

Ved denne typen terapi er det ikke genet som skal endres eller korrigeres i kjernen. Derimot er det en kopi av genet, altså beskjeden=messenger, som skal endres. På denne måten oppnår man at genet får en korrigert kopi av bruksanvisningen slik at det kan lage normale CFTR-kanaler.

Fordelen med denne metoden er at man kan bruke det normale cellulære maskineriet for å lage proteiner og man får en feilfri kopi av CFTR-genet inn i cellen. Med "Messenger-RNA Replacement Therapy" unngår man at cellen lager en defekt kopi ut fra det muterte genet.

Prekliniske studier, det vil si laboratoriestudier, virker lovende. Opplegget for tidlige kliniske studier er nå godkjent, og resultater ventes i løpet av de neste årene. Informasjon om studien finnes på amerikanske Cystic Fibrosis Foundation sin nettside.

Idéen om å bruke mRNA som et terapeutisk mål er ikke helt ny. Det nederlandske selskapet ProQR utviklet en mRNA-terapi, men denne var mutasjonsspesifikk og skreddersydd for å korrigere F508del-mutasjonen. Fremgangsmåten som er beskrevet overfor vil være aktuell for alle CF-pasienter uansett hvilke mutasjoner de måtte ha.

 

Andre tilnærminger som kan påvirke saltbalansen i cellene

Det går også an å påvirke salt-og-vann-balansen ved å rette behandling mot andre kanalproteiner enn CFTR-proteinet. 

 

ENaC – motparten til CFTR-kanalen - som et terapeutisk mål

Her dreier det seg om terapier som er rettet mot å hemme ENaC-kanalen. (Cl- ioner fra cellen transporteres ut av cellen) sammen med natrium kanalen ENaC (transporterer Na + ioner inn i cellen).

 
Litt bakgrunn: Kloridkanalen CFTR transporterer negative klor-ioner ut av cellen (Cl-), mens natriumkanalen ENaC transporterer positive natrium-ioner inn i cellen. Til sammen regulerer de saltinnholdet i cellen, og indirekte hvor flytende eller seigt væsken/slimet i luftveiene blir. Hvis CFTR-kanalen ikke fungerer riktig, blir ENaC-kanalen "overaktiv" og dette vil forrykke saltbalansen. Derfor kan metoder som hemmer ENaC-kanalen ved CF være effektive. To slike tilnærminger/metoder ble presentert på ECFS konferansen.

 

Arrowhead Pharmaceuticals: hemme malen for å lage ENaC-kanalen

Det kaliforniske selskapet Arrowhead Pharmaceuticals sin idé er å fjerne eller hemme det spesifikke mRNA'et som har med ENaC å gjøre. Altså kopimalen for fremstilling av natriumkanalen, kalt ENaC mRNA. Tilnærmingen må være vevsspesifikk, slik at man kan oppnå målrettet hemming av ENaC-kanalen i luftveiene. Hittil er det kun presentert prekliniske data, men en klinisk studie med ARO-ENaC er planlagt å starte innen utgangen av 2018.

 

Spyryx: fjerner ENaC fra cellemembranen

Selskapet Spyryx fra North Carolina, USA, har også ENaC i fokus. En fase 1 studie med stoffet SPX 101 er allerede gjennomført med god dokumentasjon av sikkerhet og effekt hos pasienter med cystisk fibrose. SPX101 er et molekyl som gjør at ENaC-kanalen raskt fjernes fra cellemembranen. En fase 2-utprøving er i gang i Frankrike, Portugal, Storbritannia og Canada (HOPE-1), og en fase 3-utprøving er i planleggingsstadiet.

 

Anti-mikrobiell terapi: kompensere for underskuddet i kroppens forsvar

Konferansen kunne også by på prosjekter innenfor anti-mikrobiell terapi. Firmaet Alaxia jobber med preparatet ALX-009, som består av to forskjellige antimikrobielle stoffer (laktoferrin og hypotiocyanitt), som naturlig tilhører arsenalet av kroppens eget forsvar. Inhalasjonen av ALX-009 i cystisk fibrose bør bidra til å kompensere mangler i kroppens forsvar. Produktet har "Orphan Drug" status og en fase 1 klinisk utprøving for sikkerhet foregår allerede i Frankrike.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen