Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker publisert 2009

20.02.2009

CF-bladet og redaksjonsgruppen

CF-bladet og redaksjonsgruppen

CF-bladet er vårt medlemsblad, og kommer ut 2 ganger i året. Opplaget er på 600. Bladet lages av redaksjonsgruppen i NFCF. Gruppen lager også nettsidene. Les også om våre andre kommunikasjonskanaler.

Les mer


02.02.2009

CF-prisen 2009

Skjema for å nominere kandidat til CF-prisen. Fristen er 27. mars 2009.Skjema for CF-prisen 2009.

Les mer


15.01.2009

Sjeldne diagnoser: kompetansesentrene svært viktige, å være sjelden er ensomt

Sintef har på oppdrag fra Helsedirektoratet sett på hvordan mennesker med sjeldne diagnoser har det i Norge. CF er én av 8 diagnosegrupper som er med i undersøkelsen. Sintef har sett på kompetansesentrenes betydning, hvordan mennesker med sjeldne diagnoser opplever møtet med spesialisthelsetjenesten, lokalt tjenesteapparat og NAV.

Les mer


15.01.2009

Artikler i fagblader og presse

Her vil vi samle artikler om CF og andre relevante temaer.

Les mer


12.01.2009

Sjelden-rapporten: Kompetansesentrene svært viktig for sjeldne diagnoser

Sjelden-rapporten: Kompetansesentrene svært viktig for sjeldne diagnoser

Sintef-rapporten om Sjeldne diagnoser i Norge ble offentliggjort onsdag 7. januar 2009 ved et seminar Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Mennesker med CF har vært med på å gi informasjon til forskerne.

Les mer


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen