Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Turbospin inhalator til Colobreathe

Colobreathe - hvordan bruke turbospin-inhalatoren


Behandling, Medikamentnytt
06.05.2014
Sharon Gibsztein

Nå har det kommet en helt ny brosjyre på norsk som gir detaljert instruksjon om hvordan man bruker Colobreathe og Turbospin-inhalatoren for å få best mulig effekt. Colobreathe er et antibiotikum som brukes mot pseudomonas aeruginosa-infeksjon hos mennesker med CF. Oppdatert 29. april 2014.

 

Med tipsene fra den nye brosjyren vil man få Colobrathe og Turbospin-inhalatoren til å fungere optimalt. De viktigste tipsene er at man skal putte inn ampullen med den tykke enden mot stempelet i Turbospin-inhalatoren og at man skal trykke inn stempelet sakte. Les den nye brosjyren "Bruksanvisning pasienter" her.

 

Hva er Colobreathe 

Colobreathe er et tørrinhalasjonsantibiotikum som inhaleres via et lite pennformet plastrør (plastrøret har markedsnavn "turbospin"), og virkestoffet er colistmethate sodium, i dagligtale kjent som colistin. På markedet finnes også Promixin, men denne inhaleres via strømdrevet forstøver. Medikamentet brukes for å behandle lungeinfeksjon forårsaket av pseudomonas aeruginosa hos cystisk fibrose-pasienter som er eldre enn 6 år.

Colobreathe er tilgjengelig via ordningen om individuell refusjon. Dette innebærer at legen må sende søknad både til Statens legemiddelverk og til Helfo. Behandlingstid hos Statens legemiddelverk er to-fire uker, mens Helfo bruker noe lenger tid. Pasienter som ønsker å søke om preparatet, bør ta kontakt med sin CF-lege.

 

Norsk pakningsvedlegg: Pakningene som leveres i Norge har inntil videre nederlandsk pakningsvedlegg, for norsk pakningsvedlegg, klikk her.

Colobreathe ble godkjent av EMA, det europeiske legemiddelverket, i juli 2012.

Legemiddelet kan altså ikke foreskrives via blå resept per idag. Vi vil komme tilbake med informasjon om en eventuell godkjenning for blåreseptordningen.

 

Snakk alltid med lege om medisinske spørsmål

Spørsmål om behandling og medikamenter skal alltid rettes til  behandlende lege eller NSCF.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen