Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nyhetsbrev nr. 3, april 2009

Tilbake til Arkiv

Sendt: 01.04.2009

Nyhetsbrev nr. 3, april 2009 gir deg noen tips før påsken og årsmøtet i Trondheim.


 

SJELDNE DIAGNOSER

 

Undersøkelsen som ble utførlig omtalt i CF-bladet 1-2009 er også blitt gjenstand for en reportasje i Gemini, Forskningsnyheter fra NTNU og SINTEF. Les artikkelen her.

 

SPESIALSYKEPLEIERNE HAR VALGT

 

Ellen Julie Hunstad er valgt til sekretær i International Nurses Specialist Group - Cystic Fibrosis. En spennende og interessant oppgave og vi gratulerer. Du finner mer om organisasjonen her.

 

YOUTUBE HAR CF-SANGER

 

Youtube er ikke bare tvilsomme amatørfilmer og piratutgaver av det ene og det andre. Dersom du søker etter cystic fibrosis, vil du finne ganske mange innslag. Noe av det rørende er alle de sangene som er laget av personer med CF eller for personer med CF. Du vil bli forbauset over både mengde og kvalitet. Klikk deg inn her.

 

GENFORSKNING GÅR VIDERE

 

Forskere ved Wake Forest University Baptist Medical Center har identifisert et gen som kan modifisere alvorlighetsgraden av CF. Dette er et helt annet gen en det som gir CF. Oppdagelsen åpner for alternative behandlingsformer på lang sikt. Undersøkelsen vil snart bli publisert i Nature, men foreløpig kan du lese mer om den her.

 

MER FRA FORSKNINGSFRONTEN

 

Og når vi er inne på nyvinninger innen behandling så har israelske forskere gjort interessante forsøk med enzymer og syrer som bryter ned biofilmen som dannes rundt Pseudomonas-angrep. Mer om forsøkene finner du her.

 

 

Det er så lite som skal til - en konferanse om friluftsliv og naturopplevelser for alle

 

Hvordan legger vi til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan drive aktivt friluftsliv, etter egne ønsker og forutsetninger? Hvilke virkemidler, hjelpemidler, opplæring og praktisk samarbeid trenger vi dersom flere skal få gode natur- og friluftsopplevelser? Hvor mye er det egentlig som skal til for at flere skal få et aktivt friluftsliv? Dette er noen av de spørsmålene som vil bli diskutert under konferansen. Det er også lagt opp til ute-økt med utprøving av hjelpemidler og aktiviteter. I tillegg vil det bli en presentasjon av aktuelle prosjekter og annen informasjon om hvordan friluftsliv og naturopplevelser kan tilrettelegges for flere. Konferansen finner sted på Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, 9. og 10. juni 2009. Følg med på www.nfcf.no for nærmere opplysninger.

 

ÅRSMØTET RETT RUNDT HJØRNET

 

Det kommer stadig mer stoff om årsmøtet i Trondheim på nettstedet vårt. Nå kommer også de mer detaljerte årsmeldingene og regnskapene. Følg med og still forberedt når vi møtes ved Nidelven om tre uker.

 

 

PÅSKEN

 

I forrige utgave ønsket vi dere fortsatt god vinter med håp om at våren nærmet seg. Nå ønsker vi dere en riktig god påske og konstaterer at våren har nærmet seg.

 

Neste nyhetsbrev i begynnelsen av mai.

 

 

  

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen