Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF nyhetsbrev februar 2012

Tilbake til Arkiv

Sendt: 05.02.2012

Nydelige kalde vinterdager med stadig litt mer sol – planlegg fine vårdager i Bergen nå!
Arrangementer:
Regionale årsmøter, alle avholdes lørdag 11. februar:
Midt
Vest
Sør-Øst


Den store Opplæringsdagen og Årsmøte i hovedforeningen avholdes helgen 20.-22. april i Bergen – sjekk her for priser og det spennende programmet. Viktig: les nøye hvordan du skal gå frem mht Pasientreiser! Start planlegging og booking nå!


Ungdommene har sitt eget arrangement


Søk midler fra Trivselsfondet – frist 18. mars


Hvem fortjener å få årets CF-pris – nominér her.
Fra NFCF/cfnorge.no:
NFCFs hovedmedlemmer får snart muligheten til å vinne en iPad – følg med!


Kalydeco er godkjent for salg


Vi forklarer hvorfor ikke alle kan bruke kan bruke Kalydeco


Influensaen tiltar – følg med på hvor den er.


Lær å tolke forskning - sunnskepsis.no/Bjurstrøm åpner for mindre strenge regler rundt sykemelding


CF-bladet med en litt annen utgivelsesplan i år – fordi vi søker redaktør.
Fra NSCF
I 2012 skrev psyklog Helen Solås artikkelen "Å få et barn med cystisk fibrose" for CF-bladet 1/2010. Nå kan du lese den online på Norsk senter for cystisk fibrose sine nettsider.
Artikkelen beskriver reaksjoner som kan oppstå når foreldre får et barn diagnostisert med cystisk fibrose.
Internasjonal CF

I Norge har vi fremdeles ikke fått på plass et sentralt CF-register. I Storbritannia derimot, utgir de sin 4. årsrapport for sitt CF-register. Årsrapporten viser blant annet at den forventede medianalderen øker, og at i underkant av 40 prosent av den britiske populasjonen har pseudomonas aeruginosa. Les pressemelding om årsrapporten for 2010 her.


CF-trust i Storbritannia har også laget en visjon for sin virksomhet de neste fire årene;

  • Øke livslengden for de som har CF      
  • Øke livskvaliteten for de som har CF og deres familier  
  • Øke kapasiteten for forskning på  CF og klinisk behandling
  • Øke oppmerksomheten rundt CF og hvordan det påvirker mennesker med CF og deres familier

Hvordan? Les strategidokumentet her.


Den danske CF-foreningen har en kampanje for å få flest mulig sponsorer, noe de lykkes svært godt med. Kjenner du en bedrift som kunne tenke seg å annonsere på cfnorge.no sine sider? Kontakt oss på post@nfcf.no, merk eposten ”Sponsor”.cfnorge.no's arkivtjenester
Nyhetsbrevarkiv - tidligere publiserte nyhetsbrev, legges ut med en måneds forsinkelse
Aktueltsaker delt inn i årsarkiv
Vi ønsker alle en god og spennende lesning og en riktig god vinterferie!

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen