Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF nyhetsbrev november 2011

Tilbake til Arkiv

Sendt: 09.11.2011

nbtopp

 November 2011

Mørkt, men varmt ute. Forkjølelesestid, men snart jul. Og det største fremskrittet i CF’s historie.
Aktiviteter:
Styremøte i hovedstyret 12-13. november, ungdomsrådet møter også.
Fra NFCF/cfnorge.no
Vi trenger din hjelp – Sør-Øst ønsker seg en småbarnsfamilie som ny likemann. Kjenner du noen som vil være med på å hjelpe nydiagnostiserte?Influensa!
Influensa! Virus er det ingen som liker, men nå kan du holde øye med hvor i landet influensaaktiviteten er størst.Særfradraget for store sykdomsutgifter går en skummel fremtid i møte. FFO foreslår å kompensere med økt grunnstønad.Hva blir det til med prosjektet hvor man så på muligheten for å kunne lese egne journalnotater, epikriser og prøvesvar via en sikker nettportal? Se siste nytt om Minjournal.I statsbudsjettet for 2012 legger regjeringen opp til en mer offensiv jobbstrategi for mennesker med redusert funksjonsevne.Hva er viktig i overgangen fra barn til ungdom når man er mye på sykehus? Familienettet skriver godt om ungdomstid og helsetilbud.Medikamentnytt
Bronchitol blir sannsynligvis godkjent for markedsføring i EU i løpet av januar 2012. Det vites ikke om det er søkt markedsføringstillatelse også for Norge, men erfaringsmessig pleier Norge å ligge etter EU.Det største gjennombruddet i CF’s historie. Slik beskrives de nye mulige medikamentene som kan behandle den underliggende årsaken til CF. Se hvilket medikament det gjelder og nyhetsinnslag på CBS.Møt 33 år gamle amerikanske Lauren Brenneman. Både hun og sønnen Isaac, 4 år, har CF. Hennes budskap til foreldre med et nydiagnostisert barn: "Det er mer håp enn det er tristhet".


That’s all this time, folks! Neste nyhetsbrev kommer om circa en måned.

Send oss epost om ros, ris, tips og innspill! * cfnorge.no - sjekk oss jevnlig! * Husk CFNorge på Facebook! 

**Avbestille nyhetsbrevet? Send

en epost til oss og merk den med "Avbestill" i emnefeltet. **
Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen