Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF Nyhetsbrev juni 2010

Tilbake til Arkiv

Sendt: 03.06.2010

nbtopp

Juni 2010

Fra NFCF og cfnorge.no
NFCF har presentert seg i et temanummer i Fagbladet Lungesykepleien.


Arbeidsgruppen som har jobbet med forslag til hvordan NSCF skal organiseres i Oslo universitetssykehus, har lagt frem sin anbefaling.


Et nytt fraværsreglement for skolen er foreslått, og det vil kunne ramme kronikere. NFCFs ungdomsrepresentanter mener at sykdomsfravær bør strykes fra første dag.


Fra høsten kan barn med nedsatt funksjonsevne kan få skyss til SFO
.


NFCF er på Facebook, og tilhengerskaren vokser i rekordfart. Ikke tilhenger ennå, sa du? - Så bli det da vel!


Et forslag fra Finansdepartementet går ut på at særfradraget for sykdomsutgifter skal fjernes. Forslaget kom uventet, og NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy ba derfor medlemmene om å komme med innspill om hva de syntes om dette forslaget og hvordan de eventuelt har nytte av særfradraget.


Olav-Trond Storrøsten har sendt NFCF et brev som takk for tildelingen av CF-prisen 2010.


Høstarrangementet i Sør-Øst: send oss epostadressen din NÅ, og sjekk epostkassen i juli!NFCF og økonomi
Statens tilskudd til NFCF er blitt redusert og vil få konsekvenser for aktivitetene. Samme kronebeløpsom året før er bevilget totalt til de forskjellige organisasjonene, men det er blitt flere organisasjoner og derved mindre beløp per medlem. Vi protesterer - så får vi håpe på det beste.CF-bladet
CF bladet nr. 2 2010 vil ligge i din postkasse i løpet av den neste uken. Som vedlegg vil du finne et spørreskjema hvor vi ber om din mening om blad, nett og nyhetsbrev. Ta deg noen minutter, svar på spørreskjemaet og send resultatet til CF-redaksjonen, Huldretunet 33, 1476 Rasta innen 1. september.Fra Organdonasjon
Stiftelsen Organdonasjon takker Didrik Solli-Tangen
Fra NSCF
NSCF arrangerer fagkurs for helsepersonell 23. og 24. september i Oslo. Påmeldingsfrist er 30. august 2010. Faglig ansvarlig er lege Bjørn Skrede ved NSCF.


NSCF anbefaler en brosjyre for dem som trenger
preimplantasjonsdiagnostikk. PGD er en metode som brukes for å genteste befruktede egg før de settes inn i kvinnen. Metoden krever derfor at man bruker prøverørsbefruktning. PGD kan brukes av par som vet at de har arveanlegg for en alvorlig sykdom som kan overføres til barna.

CF-bladet er som sagt i posten, nyhetsbrevet tar ferie til månedsskiftet august/september, men cfnorge.no og CFNorge (Facebook) oppdateres hele tiden (når ikke redaksjonsmedlemmene er på ferie). Nyt din ferie og ta vare på deg selv!

CF-redaksjonen
cfnorge.no
CFNorge på Facebook

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen