Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF nyhetsbrev: utlysning forskningsstipend på 100 000 kroner

Tilbake til Arkiv

Sendt: 20.10.2017

Vi har en viktig melding til fagfolk som ønsker å forske på cystisk fibrose. Stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose lyser ut et forskningsstipend på inntil kroner 100 000 som bidrag til CF-relatert forskning i 2017/2018. Søknadsfrist er 30.11.17. 

 

Full utlysningstekst:

Forskningsfondet for cystisk fibrose lyser i samarbeid med Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF, ut et stipend på inntil kr. 100.000 som forskningsbidrag til CF-relatert forskning i 2017/2018. Fondets formål er å fremme forskning om cystisk fibrose(CF) innen kliniske, basalmedisinske, ernæringsmessige og sosialmedisinske felter.

Søknad om midler må inneholde beskrivelse av forskningsprosjektet og finansieringsplan. 
Søknadsfrist er 30.11.2017.

Søknad sendes til styreleder for forskningsfondet professor dr. med. Hans-Jacob Bangstad, e-post: h.j.bangstad@medisin.uio.no, tlf. 98241767.

I tillegg til styreleder kan overlege Ketil Mevold, fondets kasserer, kontaktes på e-post ketil.mevold@nlsh.no, tlf. 91815982, for supplerende informasjon.

Les mer om den selvstendige stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose.

____________________________________________________________

 

Utlysningsteksten ligger også på nettsiden til Norsk forening for cystisk fibrose. Den vil også bli annonsert i Dagens medisin på nett og papir.

Vi ber alle om å dele denne utlysningen med relevante fagpersoner, og spesielt om at helsefagfolk som jobber med CF deler den videre med aktuelle kolleger. Takk skal dere ha!

Ordinært nyhetsbrev fra NFCF for månedene september/oktober 2017 kommer neste uke.

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen