Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

08.03.2016 20:00 — 21:00

Telefonstyremøte i hovedforeningen

Styremøte pr. telefon i hovedforeningen. Vanlige styremøtesaker.

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen