Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

28.02.2017

Sjeldendagen

Sjelden kunnskap er årets tema på Sjeldendagen 2017

Konferansen avholdes i Oslo og er åpen for fagfolk og organisasjoner og grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende, samt andre som jobber tilknyttet sjeldenfeltet. FFO arrangerer konferansen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge funksjonshemmede.

For program, praktisk informasjon og påmelding, se FFOs nettsider

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen