Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

20.02.2014 12:00 — 13:00

Møte med Rådet for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Rådet består av medlemmer som arbeider i ulike deler av helse- og omsorgstjenesten, og skal komme med vurderinger og anbefalinger i kvalitets- og prioriteringsspørsmål. 

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: Rådet for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgssektoren

NFCF-deltaker(e) : NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy, fungerende NFCF-fagrådsleder Ellen Julie Hunstad, NFCF-likepersonskoordinator og sosionom Åshild Fitje, Sharon Gibsztein CF-redaksjonen. 

Sted: Rådssekretariatets lokaler i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 

Lenke til mer info: Saksfremlegg på nettsidene til Rådet for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgssektoren

Påmelding innen: ingen påmelding, lukket møte.

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen