Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

06.03.2015

Fagdag i pasient- og pårørendeopplæring

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling
Fagdag i pasient- og pårørendeopplæring med fokus på brukermedvirkning på OUS, Rikshospitalet

Fagdagen vil bestå av foredrag i Store auditorium, parallelt med at brukerorganisasjoner og ansatte ved sykehuset har stands i glassgaten med informasjon om helsefremmende tiltak til pasienter og pårørende.

Dette blir en fin møteplass der pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte kan utveksle informasjon og erfaringer.

NFCF representeres på fagdagen av Kristin K. Slettvåg fra Ungdomsrådet og likepersonskoordinator Åshild Fitje

 

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen