Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

11. - 12.04.2015

FFO inviterer til likemannskurs

Målgruppe er likemannsansvarlige og likemenn i FFOs medlemsorganisasjoner.

Kurset legger til rette for samarbeid og utveksling på tvers av organisasjonene, samtidig som viktige spørsmål og grunnleggende prinsipp i likemannsarbeidet tas opp. Kurset er ment å være et bidrag til at organisasjonene skal kunne drive et godt likemannsarbeid.  Konferansen vil være nyttig både for organisasjoner som har et aktivt likemannsarbeid i dag og organisasjoner som ønsker å komme i gang.

FFO vet mange organisasjoner har spørsmål knyttet til det nye tilskuddsregelverket og rapportering av likemannsaktivitet i dette. Kurset vil ha parallelle sesjoner/grupper slik at de som ønsker å dele erfaringer på dette får anledning til det. Før kurset skal det komme mer informasjon fra Bufdir sin side om hvordan aktivitet skal registreres og rapporteres.

Tidsramme for kurset er fra kl 11.00 lørdag 11. april til 13.00 søndag 12. april og kursansvarlige vil være Eva Buschmann og Åsta Tale Strand

Påmelding og mer informasjon på FFOs nettsider. Påmeldingsfrist: 11. mars.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen