Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

02. - 4.11.2017 Hele dagen

North American Cystic Fibrosis Conference 2017

Den nord-amerikanske cystisk fibrose-konferansen er verdens største og viktigste CF-konferanse, og i år er det ventet nær 5000 deltagere. Ansatte fra Norsk senter for cystisk fibrose vil være blant deltagerne.  

Viktige forskningsnyheter offentliggjøres ofte i dagene rundt konferansen. Dette kan for eksempel være delvise eller ferdige data fra ulike medisinutviklingsstudier. 
NFCF deltar ikke med delegater til denne konferansen, da den hovedsaklig er rettet mot fagfolk. Her på cfnorge.no rapporterer vi eventuelle interessante nyheter med emneordet NACFC2017. 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen