Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

08. - 10.10.2015 Hele dagen

Nord-amerikanske CF-konferansen 2015 - NACFC 2015

NACFC er motstykket til den europeiske CF-konferansen, ECFSC. NACFC foregår alltid i oktober, og her møtes de utøvende helsefagfolk, legemiddelindustrien og andre yrkesgrupper som jobber med CF, for å høre siste forskningsnytt, diskutere felles problemstillinger og lære av hverandre.

 

Les mer om NACFC her. Fra Norge deltar alltid leder fra Norsk senter for cystisk fibrose, Olav-Trond Storrøsten. Som regel har han med seg flere fagfolk fra NSCF.

NACFC og ECFSC er de to viktigste internasjonale CF-konferansene. Det er vanlig at ny forskning og nye legemidler publiseres og lanseres nært opptil eller på disse konferansene.

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen