Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

21. - 23.04.2023

Nasjonal Opplærings- og Årsmøtehelg 2023

Nasjonal Opplærings- og Årsmøtehelg arrangeres 21-23. april i Sandvika på Thon Hotel Oslofjord. 

 

Oppdatert: 30. mars 2023

 

Vi har nå åpnet påmelding til streaming:

Læringsdagen påmelding streaming 22. april 2023 - påmeldingsfrist: torsdag 20. april

Årsmøtet påmelding streaming 23. april - påmeldingsfrist: torsdag 20. april. NB: kun for medlemmer

 

Årsmøteinnkalling, saksliste og dokumenter til årsmøte finner du HER! 

 

I denne linken HER finner du nå detaljert informasjon om:

 

- Programmet for dagen

- Henvisning og bestilling av reise

- Påmelding - Frist: Søndag 5.mars 2023Du kan melde deg på HER 

(NB! Selv om vi har utvidet påmeldingsfristen noe så MÅ prøve nr 1 ha vært sendt inn 20. feb.)

- ...og ikke minst SMITTEVERN og frister for innsending av prøver, link til detaljert informasjon om dette finner du HER 

Anbefaler også å lese presentasjonen:  "God hygiene for godt smittevern ved CF og PCD – vårt ansvar"

Påmeldingsfristen var 5. mars: Ungdomsarrangement fredag 21. april - HER finner du informasjon om det 

 

Viktig datoer:

20.02   Prøve 1 - Mycobakterier 
05.03   Siste frist for påmelding
17.03   Henvisning fra lege må sender til Ullevål
27.03   Prøve 2 - Vanlig bakteriologisk us.
15.04   Behandlende lege må sende prøvesvar til riktig lege for godkjenning.

 

Informasjon om CF-PRISEN 2023 og hvordan DU kan nominere noen til det finner du HER

  

NFCFs Trivselsfond utlysning 2023

Fondets formål er å bidra til økt trivsel og tiltak som vil gjøre hverdagen lettere for personer med CF eller PCD, og deres familier. Fondet kan yte støtte ved individuelle bevilgninger eller til personlige prosjekter. Det forutsettes medlemskap i NFCF, for å komme med i betraktning ved utdeling av CF-foreningens midler. Det gis ikke bidrag til tiltak som forutsettes finansiert av offentlige midler.

Søk elektronisk her

Søknadsfrist: 1. april 2023

Tildelingen offentliggjøres på festmiddagen lørdag 22. april under årsmøtehelga i Sandvika. Tildelingen offentliggjøres også på våre nettsider og i våre sosiale medier. 

2023 Program opplaeringdag JPEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen