Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

29.08.2014

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser – møte faglig referansegruppe

Norsk senter for cystisk fibrose er ett av flere kompetansesentre som ligger under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Faglig referansegruppe er et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig tilgjengelighet og for å bidra til nasjonal kompetansespredning. To sentrale oppgaver for referansegruppen er å sikre forankring og lik tilgang til tjenesten og sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet.

 

Type aktivitet: Ekstern

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

NFCF-deltaker(e): Ann Iren Kjønnøy, som brukerrepresentant for FFO

Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål

Lenke til mer info:

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen