Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

25.03.2015 10:00 — 15:00

FFOs ledermøte

FFOs ledermøte avholdes på Scandic Hotel Solli, Oslo, 25. mars 2015.

 

Påmelding skjer via FFOs nettsider og her finner du også mer informasjon

 

Ledermøtet er en interessepolitisk arena for ledere, generalsekretærer/daglig ledere i FFOs medlemsorganisasjoner.

 

Årets ledermøte vil være preget av særlig to viktige saker; kommune- og fylkestingsvalget og kommunereformen. I tillegg vil FFO lansere et nytt politisk notat om rettssikkerhet. Det vil også bli en bred politisk debatt om funksjonshemmedes rettigheter i lys av både valgkamp og en fremtidig kommunereform, med overskriften «Robuste kommuner – for hvem?»

Ekspertgruppa som har gjennomført en grundig gjennomgang av NAV legger fram sin sluttrapport 15. mars, og vi håper å kunne presentere forslagene derfra. FAFO, som på oppdrag fra FFO har gjennomført en grundig evaluering om brukermedvirkningen i NAV, vil også legge fram hovedkonklusjonene i sin rapport i samme tidsrom. Resultater vil bli presentert for ledermøtet. 

Foreløpig omtale og praktisk informasjon ligger ute. Program legges ut så snart det er klart

Tidsramme for møtet er 10.00 – 15.00. Registrering fra kl 09.00.
Frist for på melding er 4. mars.

 

 

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen