Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

11.03.2017 10:00 — 13:00

Fagdag og årsmøte region VEST 2017

Velkommen til fagdag og årsmøte i region VEST. I år arrangeres møtet ved Bradbenken 1, Bergen, 5.etasje. Husk påmelding innen 7. mars!

Birthe Christensen fra NSCF kommer for å holde foredrag og diskusjon om temaene: Videokonferanse som et samarbeidsverktøy og rettigheter ved Cystisk fibrose. 

Type aktivitet: Intern

Deltaker: alle medlemmer i region VEST og deres pårørende

Sted: Bradbenken 1, Bergen, 5.etasje (Nytt for årets møte!)

Her finner du:

Påmelding til: Jørgen Seliussen telefon/SMS 900 69 754 eller epost cfvest@gmail.com innen 7. mars

Viktig lenke: God hygiene for godt smittevern –vårt ansvar. Revidert av NFCFs fagråd januar 2016

Velkommen til nye og gamle medlemmer!

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen