Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Kalender

09. - 11.09.2016 Hele dagen

CF Norden 2016

CF Norden er et nettverksforum for lederne i CF-organisasjonene i Danmark, Norge og Sverige. Møtet finner sted cirka annethvert år, og fra hvert land deltar leder og nestleder. I år er det den danske CF-foreningen som er vertskap.

 

  • Hvor: Købehavn
  • Hvem: NFCF deltar med leder Trine Mathilde Mørk Fossen og nestleder Jan Olav Reffhaug.
  • Innhold/program: utveksle kunnskap og erfaringer, fronte felles saker. 
  • Lukket møte

 

 

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Mylan Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen