Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'voksen med cf'

16.06.2013

Baby-boom

Baby-boom

Mange land opplever en «graviditets-epidemi» blant personer med cystisk fibrose. Denne positive epidemien er bevis på den gode utviklingen i CF-omsorg de seneste årene. Graviditet hos kvinner med CF var viet en egen sesjon under ECFS2013 i Lisboa, forteller Ann Iren Kjønnøy i denne rapporten.

Les mer


13.06.2013

«Ikke døm meg før du har gått i mine sko»

«Ikke døm meg før du har gått i mine sko»

I hvor stor grad gjennomfører mennesker med CF behandlingsopplegg som foreskrevet?  Ann Iren Kjønnøy bringer hjem denne rapporten fra CF-kongressen i Lisboa. Oppdatert 3. juli 2013.

Les mer


10.01.2013

Nyttig om arbeid og utdanning

Her er noen sentrale ordninger som er aktuelle for deg som tar høyere utdanning eller er i arbeid.

Les mer


13.06.2012

Å leve med cystisk fibrose som voksen

Å leve med cystisk fibrose som voksen

Hvordan opplever voksne med CF sin hverdag og sykdom? Dette har likemann og voksen-CF’er Inger Karin Natlandsmyr (bildet) skrevet om i sin Bacheloroppgave i sykepleie. Hun har funnet mye viktig erfaringskunnskap som mennesker med CF kan kjenne seg igjen i. Oppgaven er dessuten viktig og god lesning for fagfolk.

Les mer


30.09.2009

Statlig trainee-program en suksess

Statlig trainee-program en suksess

De siste årene har mennesker med nedsatt funksjonsevne kunnet skaffe seg arbeidserfaring ved å være med i et statlig trainee-program. Erfaringene fra programmet viser at organisatorisk tilrettelegging er viktigere enn fysisk tilrettelegging i de fleste tilfeller. Dette viser en Fafo-rapport som har evaluert trainee-programmet.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen