Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'medikamentnytt'

29.08.2016

Dårlige resultater for vanskelig mutasjonskombinasjon med F508del

Dårlige resultater for vanskelig mutasjonskombinasjon med F508del

En studie som så på årsaksbehandling for de med en vanskelig heterozygot mutasjonskombinasjon vil bli lagt ned på grunn av dårlige resultater. Nye studier for denne mutasjonskombinasjonen planlegges. To andre studier for heterozygote F508del fortsetter. 

Les mer


04.08.2016

# Orkambi – spørsmål og svar

# Orkambi – spørsmål og svar

Synes du informasjonen om Orkambi er vanskelig å forstå? I denne artikkelen finner du spørsmål og svar på lettfattelig, «vanlig» norsk.

Les mer


26.07.2016

Konferanse: CF-kur for alltid?

Konferanse: CF-kur for alltid?

Én enkeltbehandling som kurerer CF en gang for alltid er det vi alle ønsker oss. CF-forskere har nettopp møtt andre forskere for å diskutere hvordan. Gen-editering er stikkordet, og blant noen av spørsmålene er reparere eller erstatte CF-genet? Illustrasjon: pixabay.com

Les mer


11.06.2016

CFF investerer over 4 millioner dollar i norsk CF-legemiddelkandidat

CFF investerer over 4 millioner dollar i norsk CF-legemiddelkandidat

Amerikanske Cystic Fibrosis Foundation har gitt mer enn 4 millioner dollar til fase-2 studier på AlgiPharmas slimløsende virkestoff OligoG. Norske pasienter er med i studien. Tilsammen har AlgiPharma nå fått over 80 millioner norske kroner til prosjektet fra CFFT. Bildet viser stortare, som er det OligoG er laget av.

Les mer


06.06.2016

FDA-godkjenning til Orkambi for barn i september?

FDA-godkjenning til Orkambi for barn i september?

30. september i år vil FDA beslutte om de skal godkjenne Orkambi for aldersgruppen 6-11 år. FDA-godkjenning gjelder for USA, i Europa kreves egen godkjenning.

Les mer


12.04.2016

Oppstart på britisk studie på ny CFTR-modulator

Oppstart på britisk studie på ny CFTR-modulator

Studier med pasienter på det nye «forsterker»-virkestoffet GLPG 1837 er under oppstart ved fire CF-sentre i Storbritannia.

Les mer


12.04.2016

Orkambi fått markedsføringstillatelse i Norge

Orkambi fått markedsføringstillatelse i Norge

Ifølge Norsk senter for cystisk fibrose har Orkambi fått markdsføringstillatelse i Norge fra 1. april 2016. NSCF avventer nå avklaring fra HELFO. Før Helfo-avklaring er på plass vil ingen pasienter kunne få dekket kostnader til Orkambi. Bildet er googlet.

Les mer


10.04.2016

Mulig ny behandling for multiresistent pseudomonas søker Orphan Drug status

Mulig ny behandling for multiresistent pseudomonas søker Orphan Drug status

Et firma har utviklet en ny mulig antibiotika for cystisk fibrose som de nå søker Orphan Drug status for hos europeiske legemiddelmyndigheter. Illustrasjon: pixabay.com

Les mer


06.04.2016

Nytt nettverk for CF-legemidler

Nytt nettverk for CF-legemidler

Medisiner har en stor og viktig rolle i behandlingen av CF. Et nytt europeisk faglig nettverk skal fremme god praksis for medikamentell behandling ved CF og lik tilgang til medisiner.

Les mer


03.04.2016

Anti-inflammasjonsmekanisme kan svekke CF-lunger

Anti-inflammasjonsmekanisme kan svekke CF-lunger

Når kroppens immunsystem kjemper mot en infeksjon, slipper den løs store mengder av et enzym som heter neutrofil elastase. Hos mennesker med CF kan dette enzymet bryte ned luftveiene. En ny studie skal se på et virkestoff som kan dempe effekten av neutrofil elastase. Illustrasjon: pixabay.com

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen