Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'interessepolitikk'

02.09.2014

Viktig at helsepolitikere får kunnskap om CF

Viktig at helsepolitikere får kunnskap om CF

Onsdag 27. august møtte NFCF SVs politiske rådgiver Bjarne Kristoffersen (bildet). Møtet er en del av NFCFs arbeid for å informere politikere om CF og ny behandling.

Les mer


13.08.2014

Nysgjerrig helsepolitiker

Nysgjerrig helsepolitiker

Det var en nysgjerrig og vitebegjærlig Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet som møtte NFCFs arbeidsgruppe for persontilpasset medisin (Kalydeco) mandag 11. august. Bildet: stortinget.no

Les mer


25.06.2014

NFCF møter statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementent

NFCF møter statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementent

Torsdag 26. juni er NFCF invitert til et møte med statssekretær Cecilie Brein-Karlsen(bildet)  i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). På agendaen står Kalydeco og kommende presisjonsmedisiner for CF. Foto: Bjørn Stuedal.

Les mer


18.06.2014

Sommernummeret 2014 er på vei

Sommernummeret 2014 er på vei

CF-bladets sommerutgave er straks undervegs til postkassene. Vi setter fokus på inspirasjon og har intervju med en sta og viljesterk mann med CF som vil klare det umulige, fyldig dekning av arbeidet med årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF (Kalydeco), og intervjuer med folk som har hoppet i havet for CF.

Les mer


18.06.2014

"Cystisk fibrose er ikke lenger uovervinnelig"

"Cystisk fibrose er ikke lenger uovervinnelig"

Dette var den optimistiske innledningen til sesjonen «New standards of care» under den 37ende ECFS konferansen i Göteborg. Den forrige standarden for CF-omsorg var utarbeidet i 2005. Store endringer på mange områder hadde gjort en revisjon påkrevd.

Les mer


12.06.2014

Det er mennesker i enden av statistikken

Det er mennesker i enden av statistikken

Helseøkonomer må huske at det er en pasient i andre enden. Dette sier irske Katie Murphy som har kjempet for presisjonsmedisinen Kalydeco i Irland. 

Les mer


11.06.2014

Årsakskorrigerende medisiner – erfaringer fra Tyskland og Irland

Årsakskorrigerende medisiner – erfaringer fra Tyskland og Irland

Nye CF-medisiner (som Kalydeco) i andre land - rapport fra leder Ann Iren på europeisk CF-kongress i Gøteborg. Etter samtale med pasientorganisasjonene.

Les mer


05.06.2014

Ta i bruk nye legemidler raskere

Ta i bruk nye legemidler raskere

Dette var noe av budskapet fra statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Helse- og omsorgsdepartementet da hun gjestet årets seminar for pasientorganisasjoner i regi av Statens legemiddelverk. Foto: Bjørn Stuedal.

Les mer


29.05.2014

CF i Stortingets spørretime

CF i Stortingets spørretime

Onsdag 28. mai ble CF og årsaksbehandlende medisiner tatt opp i Stortinget i en spørretimerunde mellom Arbeiderpartiets helsepolitiske representant Torgeir Micaelsen og helseminister Bent Høie fra Høyre. Foto: Alexander Ottesen, Flickr.

Les mer


25.05.2014

Årsaksbehandlende medisin: Hva med meg?

Årsaksbehandlende medisin: Hva med meg?

Vi har fått mange spørsmål i etterkant av innslagene på TV2 om årsaksbehandlende medisiner for CF. Spørsmål om behandling må rettes til den CF-sykehuslegen dere vanligvis bruker. Man kan også henvende seg til Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF). 

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen