Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'interessepolitikk'

11.06.2014

Årsakskorrigerende medisiner – erfaringer fra Tyskland og Irland

Årsakskorrigerende medisiner – erfaringer fra Tyskland og Irland

Nye CF-medisiner (som Kalydeco) i andre land - rapport fra leder Ann Iren på europeisk CF-kongress i Gøteborg. Etter samtale med pasientorganisasjonene.

Les mer


05.06.2014

Ta i bruk nye legemidler raskere

Ta i bruk nye legemidler raskere

Dette var noe av budskapet fra statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Helse- og omsorgsdepartementet da hun gjestet årets seminar for pasientorganisasjoner i regi av Statens legemiddelverk. Foto: Bjørn Stuedal.

Les mer


29.05.2014

CF i Stortingets spørretime

CF i Stortingets spørretime

Onsdag 28. mai ble CF og årsaksbehandlende medisiner tatt opp i Stortinget i en spørretimerunde mellom Arbeiderpartiets helsepolitiske representant Torgeir Micaelsen og helseminister Bent Høie fra Høyre. Foto: Alexander Ottesen, Flickr.

Les mer


25.05.2014

Årsaksbehandlende medisin: Hva med meg?

Årsaksbehandlende medisin: Hva med meg?

Vi har fått mange spørsmål i etterkant av innslagene på TV2 om årsaksbehandlende medisiner for CF. Spørsmål om behandling må rettes til den CF-sykehuslegen dere vanligvis bruker. Man kan også henvende seg til Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF). 

Les mer


22.05.2014

Pressemelding: Klok avgjørelse fra helseminister Bent Høie

Pressemelding: Klok avgjørelse fra helseminister Bent Høie

Pressemelding datert 22. mai 2014 om helseministerens uttalelse til TV2s 21-nyheter. Se innslaget hvor Høie uttaler seg om Kalydeco, og les vår pressemelding.

Les mer


21.05.2014

Den nye medisinen var et mirakel

Den nye medisinen var et mirakel

 - Den nye medisinen var et mirakel, sier Ingvld Torkildsen til TV2 i 21-nyhetene onsdag 21. mai. Ingvild har fått prøve ny årsaksbehandlende medisin i mer enn et år. 

Les mer


21.05.2014

Pressemelding om årsaksbehandlende medisiner for cystisk fibrose (CF)

Pressemelding datert 20 mai 2014 i forbindelse med innslag på TV2s 21-nyheter tirsdag 20. mai.

Les mer


20.05.2014

TV2 kl. 21 i kveld - nye årsaksbehandlende medikamenter for Cystisk Fibrose

TV2 kl. 21 i kveld - nye årsaksbehandlende medikamenter for Cystisk Fibrose

TV2 planlegger ikveld et innslag på 21-nyhetene hvor vi møter mennesker med cystisk fibrose som trenger nye og årsaksbehandlende medisiner. Medisinene er revolusjonerende og antas å gi personer med CF et vesentlig friskere liv. Norske myndigheter stiller seg avventende til å finansiere slike medisiner. 

Les mer


15.05.2014

NKSD med debattinnlegg om kostbare legemidler for sjeldne diagnoser

NKSD med debattinnlegg om kostbare legemidler for sjeldne diagnoser

28. april skriver Norsk kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i Aftenposten at de ønsker at fagfolk med diagnosekompetanse skal behandle spørsmål om særlig kostbar legemiddelbehandling. Innlegget er en del av Kalydecodebatten. NFCF er svært glade for støtten.

Les mer


15.05.2014

Møte om prioritering av Kalydeco

Møte om prioritering av Kalydeco

Mandag 7. april skal Rådet for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten behandle en sak om prioritering og finansiering Kalydeco. NFCF har levert innspill til saken og følger den nøye. Denne saken ble første gang publisert 2. april 2014 

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen