Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'å leve med cf'

19.09.2011

Barns følelser rundt egen sykdom plukkes ikke opp

Barns følelser rundt egen sykdom plukkes ikke opp

Når kronisk syke barn er hos legen, gir de ofte hint om det de synes er vanskelig. Disse hintene klarer ikke helsepersonellet å plukke opp. – Oppsiktsvekkende, sier psykolog Helen Solås ved NSCF. Et nytt interaktivt dataprogram, Sisom, kan hjelpe helsepersonell til å forstå barnet bedre.

Les mer08.01.2011

Psykisk uhelse hos CF-barn?

Frambu rapporterer om en svensk undersøkelse som viser at funksjonshemmede barn har mer psykisk uhelse enn andre barn. Dette gjelder i liten grad for barn med CF, sa tidligere NSCF-psykolog Helen Solås.

Les mer


24.09.2010

Unge CF’ere glade for ny studiefinansiering

Unge CF’ere i NFCF uttrykker stor glede over at det blir lettere for funksjonshemmede studenter å ta høyere utdanning. Høyere utdanning gir bedre muligheter på arbeidsmarkedet.

Les mer


30.09.2009

Statlig trainee-program en suksess

Statlig trainee-program en suksess

De siste årene har mennesker med nedsatt funksjonsevne kunnet skaffe seg arbeidserfaring ved å være med i et statlig trainee-program. Erfaringene fra programmet viser at organisatorisk tilrettelegging er viktigere enn fysisk tilrettelegging i de fleste tilfeller. Dette viser en Fafo-rapport som har evaluert trainee-programmet.

Les mer


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen